Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-07

Forskning för innovations nya programchef

Högskolan i Halmstads KK-miljö, Forskning för innovation, har fått en ny programchef. Magnus Bergquist, professor i informatik vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, ser fram emot uppdraget att fortsätta föra lärosätets forskning framåt.

Magnus Bergquist har, sedan den 1 augusti, tagit över efter Bertil Svensson som KK-miljös nya programchef. Han nämner Högskolans starka profilering som en viktig anledning till att han tackade ja till uppdraget:

– Högskolan i Halmstad har en väldigt spännande profil med Tema hälsoinnovation i fokus, vilket är en av anledningarna till att jag har sökt mig hit. Jag hoppas att jag, med min tvärvetenskapliga bakgrund, kan se möjligheter för hur KK-miljös olika delar kan samverka för att lösa problem i samhället.

Bertil Svensson lämnar inte Högskolans KK-miljö helt, utan tillträder som strategisk rådgivare för KK-miljö under hösten 2015.

Doktor i etnologi som forskar om IT

Magnus Bergquist har sedan 2013 varit gästforskare vid Högskolan i Halmstad och i januari 2015 utnämndes han till professor i informatik. Magnus Bergquist har en spännande bakgrund, bland annat som disputerad i etnologi, docent i informatik och prodekan vid IT-fakulteten på Göteborgs universitet. Hans forskning handlar framför allt om hur IT förändrar människors arbete och vardag.

– Det gäller att förstå olika organisatoriska, sociala och kulturella fenomen och uttryck i samhället. Digitaliseringen av vår vardag ställer krav på både själva tekniken och på dess tillämpningar för att skapa nytta för användarna, säger Magnus Bergquist.

Ett av Magnus Bergquists pågående forskningsprojekt handlar om hur sociala medier förändrar myndigheters kommunikation.

– Vi studerar hur sociala medier som digital plattform förändrar Försäkringskassan och Polisen. De sociala kanalerna gör det möjligt för myndigheterna att kommunicera på nya sätt, exempelvis utan filtrering av massmedia, förklarar Magnus Bergquist.

Spännande utmaningar för Forskning för innovation

– Arbetet som hittills har gjorts med vår KK-miljö är fantastiskt. Det finns en tydlig framtidsstrategi, och mitt ansvar är att jobba vidare efter den strategin, säger Magnus Bergquist.

Han betonar vikten av samarbete – både med industrin där konkreta problem kan adresseras, och mellan Högskolans olika discipliner.

– För en lyckad forskning krävs en mångfald som tillåter olika perspektiv på samma frågeställning. Utmaningen framöver blir att både profilera lärosätet och att behålla mångfalden, säger Magnus Bergquist.

– Nya idéer växer underifrån, de bubblar upp. I rollen som programchef måste jag se dessa nya idéer, ta tillvara på dem och utveckla dem.

Text: LOUISE WANDEL

Bild: JOACHIM BRINK

– Arbetet som hittills har gjorts med vår KK-miljö är fantastiskt. Det finns en tydlig framtidsstrategi, och mitt ansvar är att jobba vidare efter den strategin, säger Forskning för innovations nya programchef, Magnus Bergquist.

Sidan uppdaterad 2015-09-07