Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-05-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-05-21

Forskningssamarbete räddar fartygsskrov

När ett fartyg lägger till i en hamn frigörs enorma krafter som kan skada både skrov och kaj. Nu har forskare vid Högskolan i Halmstad – tillsammans med Halmstads gummifabrik, Hallands Hamnar och Högskolan i Jönköping – utvecklat en helt ny sorts fender som kan anpassas efter hamnens behov.

Fendern är avsedd för industrihamnar och är uppbyggd av utbytbara moduler som kan kombineras på flera olika sätt. Den monteras direkt på kajkanten och fungerar som en buffert mellan skrov och kaj.

När ett fartyg lägger till i en hamn frigörs enorma krafter som kan skada både skrov och kaj.

– Beroende på hur man kombinerar modulerna kan man bygga fendrar med anpassade egenskaper. Modulsystemet innebär även att man slipper ha skrymmande lager, berättar Sabina Rebeggiani, biträdande universitetslektor inom maskinteknik och den forskare vid Högskolan som har varit mest involverad i projektet.

Expertis räddar fartygsskrov

Högskolan i Halmstads del i projektet har handlat om utvecklingen av skölden – det vill säga den platta ytterst på fendern som möter fartygets skrov. Högskolan bedriver i dag välrenommerad forskning inom funktionella ytor, och tack vare denna expertis kunde sköldens yta ges rätt egenskaper.

– Det handlar bland annat om friktion. Blir denna för hög så finns risk att hela fendern dras med när fartyget rör sig, berättar Sabina Rebeggiani.

Fendern har utvecklats av Halmstads gummifabrik (HGF) i samarbete med Högskolan i Halmstad, Hallands Hamnar och Högskolan i Jönköping. Projektet har delfinansierats av innovationsmyndigheten Vinnova. Förutom forskare och näringsliv har studenter från både Högskolan i Halmstad och Högskolan i Jönköping varit inblandade.

Nyligen genomfördes en påkostad lansering av den nya fendern i Halmstads hamn. Företrädare för både kunder, näringsliv och samarbetsparter deltog.

Samarbete stärker regionen

Christian Kiks, vd för HGF, är mycket positiv till samarbetet, och menar att det gav ett tydligt mervärde.

– Inom produktutveckling så ställs man inför många tekniska utmaningar, och då är ett samarbete som detta mycket nyttigt. Vi har även anställt en av de studenter som deltog i projektet, berättar han.

Det återstår ännu några månader innan fendern är färdigtestad, men nyligen genomfördes en påkostad lansering med företrädare för både kunder, näringsliv och samarbetsparter. Bland annat deltog kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf som menar att den här sortens samarbeten stärker hela regionen.

– Det bevisar att regionen kan växa av egen kraft. Och om fler företag tog chansen att se vilka möjligheter det finns att samverka med akademin så kunde kanske fler utveckla nya produkter och tjänster, säger han.

Text och bilder: JOACHIM BRINK

På bilden syns fendrar av den nya sorten monterade mellan kajkant och skrov. Det som är revoulutionerande är att varje fender består av moduler som kan kombineras på olika sätt.

Sabina Rebeggiani, biträdande universitetslektor inom maskinteknik, är den forskare vid Högskolan som har varit mest involverad i projektet.

"Inom produktutveckling så ställs man inför många tekniska utmaningar, och då är ett samarbete som detta mycket nyttigt", berättar Christian Kiks, vd för Halmstads gummifabrik, om samarbetet med Högskolan i Halmstad.

"Om fler företag tog chansen att samverka med akademin så kunde kanske fler utveckla nya produkter och tjänster", säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf.

Sidan uppdaterad 2015-05-21