Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-05-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-05-26

Framtidens pedagogik diskuterades under konferens

Högskolan i Halmstad fortsätter att positionera sig som ett dynamiskt lärosäte vad gäller innovationsdrivande högskolepedagogik. Under två dagar förra veckan höll det nationella pedagogiska nätverket Swednet konferens på lärosätet.

– Hur samlar vi studenterna? Hur får vi dem på plats? Att ”fylla salarna” blir en högskolepedagogisk fråga i framtiden, sa Högskolans rektor Mikael Alexandersson i sitt inledningstal.

Han syftade på att den digitala tekniken gör att studenter i allt mindre utsträckning deltar i kollektiva samtal eller möten i verkliga livet. Rektorn menade att detta på sikt kan resultera i ”tomma lärosäten”.

–Högskolepedagogiken blir ännu viktigare om vi ska lyckas få våra studenter att vara på plats, för att skapa värden tillsammans, sa han.

I det sammanhanget tog Mikael Alexandersson upp att det finns planer på att bygga ett digitalt laborativt center på Högskolan i Halmstad för att bland annat utveckla den pedagogiska verksamheten.

Innovationsdrivande tema

Swednet är ett svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Varje år håller man en konferens på någon högskola eller något universitet runt om i landet. I år var det första gången som Högskolan i Halmstad stod för värdskapet och följaktligen även bestämde vilket tema som skulle stå på schemat.

Eftersom lärosätet positionerar sig som innovationsdrivande föll det sig ganska naturligt att temat blev: ”Innovationsdrivande högskolepedagogik – vad innebär det?”

Maria Larsson från Lunds universitet och Marie Arehag från Chalmers var med i gruppsamtal där de skulle komma på vilka hinder och hot det kan finnas mot att införa en innovationsdrivande högskolepedagogik.

Stefan Larsson från Högskolan i Kristianstad var en av deltagarna. Han var även med på förra årets Swednetkonferens.

– Det är nästan tjänstefel att inte åka hit. Det är här alla tankar om undervisning samlas och dryftas. Sedan tar vi med oss idéerna hem om hur vi ska utveckla vår verksamhet, sa han.

Mobilteknik i framtiden

Cirka 30 pedagogiska utvecklare från hela landet deltog i konferensen. De fick bland annat höra Jo Smedley, professor i ”learning innovation”  från University South Wales, som var den andra dagens huvudtalare.

Hon menade att mobiltekniken blir ännu viktigare i framtidens lärande. Smedley använder den i sin egen undervisning och konferensens deltagare fick pröva på hur det kunde gå till genom en omröstning. Åhörarna fick ta ställning till en fråga, men i stället för att räcka upp handen fick de svara genom att sms:a ett av fem svarsalternativ till professorns mobiltelefon. Statistiken på hur alla deltagare svarat dök sedan genast upp på en bildskärm bakom Jo Smedley. En av deltagarna frågade vad som händer om en student inte har en mobiltelefon tillgänglig under en föreläsning.  Professor Smedley svarade att hon låter sina studenter arbeta i par, så att någon alltid har mobiltelefon med sig.

Deltagaren Marie Arehag från Chalmers visste med säkerhet varför hon återkommer till Swednets konferenser år efter år.

– Det ger kraft, mod och råg i ryggen, så att man sen kan komma hem och ”rumstera om” i undervisningen.

Under våren har Högskolan också hållit en seminarieserie om kvalitet i undervisningen. Den avslutas med en paneldebatt den 28 maj.

Den 18 november i höst arrangerar Högskolan i Halmstad via högskolepedagogiskt centrum (HPC) även den högskolepedagogiska konferensen ”Lärande möten”.

Text och bilder: MIKAEL EVARD

Jo Smedley, professor i "learning innovation" från University South Wales, gav exempel på hur mobilteknik kan användas i undervisningen.

Sidan uppdaterad 2015-05-26