Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-01-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-01-13

Fyra akademier har ersatt Högskolans fem sektioner

Sedan årsskiftet är Högskolans utbildning och forskning organiserad i fyra akademier. De har ersatt lärosätets fem sektioner.

De fyra akademierna är:

  • Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
  • Akademin för lärande, humaniora och samhälle
  • Akademin för hälsa och välfärd
  • Akademin för informationsteknologi.

Omorganisationen är ett led i Högskolan i Halmstads strävan att skapa ”kompletta akademiska miljöer”, med bättre balans mellan utbildning och forskning. Högskolan har nu fyra relativt jämnstora akademier. Namnbytet till ”akademi” är ett sätt att förtydliga och lyfta innehållet – utbildning, forskning och samverkan.

Högskolans webbsidor håller på att uppdateras enligt den nya organisationen. Byte av skyltar på campus kommer att ske successivt under våren.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2015-01-13