Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-01-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-01-22

Godkänt för utbildning i miljö- och hälsoskydd

Högskolan i Halmstads utbildning i miljö- och hälsoskydd håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets uppföljning av tidigare kvalitetsutvärderingar. 

Under 2013 utvärderade Universitetskanslersämbetet Högskolans utbildning i miljö- hälsoskydd som leder till en kandidatexamen. Utbildningen fick då omdömet ”bristande kvalitet” och fick ett år på sig att åtgärda bristerna. 

Vid uppföljningen, som offentliggjordes i går, gör UK-ämbetet bedömningen att utbildningen nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. 

Vid Högskolan i Halmstad kan man läsa ämnet upp till kandidatnivå, i huvudsak inom programmet Miljö- och hälsoskydd. Programmet ersätts från och med hösten 2015 av Miljöprogrammet 180 hp (där miljö- och hälsoskydd är en av två valbara inriktningar).

– Vi är naturligtvis glada över beskedet. Vid förra granskningen föll vi på målsnöret – vi hade vi hög måluppfyllelse förutom på ett delmål, som gällde vetenskapligheten. Vi har hög vetenskaplig kompetens i gruppen och har nu arbetat intensivt och tagit tillfället i akt att höja kvaliteten, framför allt på våra examensarbeten, säger Sylvia Waara, avdelningschef för miljö- och biovetenskap på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2015-01-22