Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-26

Godkänt för utbildning i socialt arbete

Högskolan i Halmstads utbildning i socialt arbete håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppföljning av tidigare kvalitetsutvärderingar.

I juni 2014 fick Högskolan i Halmstads utbildning i socialt arbete omdömet bristande kvalitet i UKÄ:s kvalitetsutvärdering. Högskolan fick ett år på sig att åtgärda bristerna.

Vid uppföljningen gör UK-ämbetet bedömningen att utbildningen nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

Socialt arbete kan läsas som en av två inriktningar inom programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd. Vid Högskolan kan man läsa ämnet till kandidatnivå.

– Vi i lärarkollegiet känner så klart stor lättnad efter beskedet. Vi har gjort ett mycket stort arbete för att säkerställa kvaliteten i utbildningen. Flera av de punkter som UKÄ hade synpunkter kring, hade vi identifierat sedan tidigare och det hade vi med oss när vi utvecklade det nya programmet i socialt arbete som startade hösten 2013. Dessutom har både Akademin för hälsa och välfärd och Högskolan i stort, utvecklat stödstrukturerna för att säkerställa kvaliteten i samtliga utbildningar under de senare åren, säger Sara Högdin, universitetslektor i socialt arbete.

Fotnot. Den utbildning som utvärderades 2014 är det tidigare programmet där den sista kullen tog examen i våras. Nu ingår socialt arbete som ett av två valbara huvudområden inom programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd.

Text: HANNA OLSSON

Sidan uppdaterad 2015-11-12