Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-02

Halmstad och unika utbildningar lockar studenter till Högskolan

Staden Halmstad, Högskolans unika utbildningar och möjligheten att bo kvar på hemorten. Det är de vanligaste anledningarna till att studenter väljer att läsa just vid Högskolan i Halmstad, visar Högskolans rekryteringsenkät för 2014.

Enkäten genomförs varje höst med nya studenter på de program som inte kräver någon tidigare högskoleutbildning. Sammanlagt har 1 245 personer svarat på höstens enkät. Svarsfrekvensen låg på 85 procent.

– Tack vare att så många har svarat har vi nu ett bra underlag att arbeta med. Det ger till exempel viktiga inspel i valet av informations- och marknadsföringsinsatser och det ger en bra inblick i studenternas bakgrund, som var i landet man kommer ifrån och vad man sysslat med innan studierna, säger projektledare Johannes Sandén.

Många hallänningar

Enkätundersökningen visar att nästan 40 procent av studenterna kommer från Halland. En stor andel kommer också från närliggande regioner som Skåne och Västra Götaland, men det finns även de som kommer betydligt längre ifrån som har valt Högskolan i Halmstad.

Flest kommer direkt från jobb

Drygt hälften av respondenterna har arbetat innan de påbörjade studierna vid Högskolan. Näst vanligast är att man kommer från gymnasiestudier – cirka en femtedel kommer direkt från gymnasiet.

– Här ser vi att över en längre tid är det allt fler som väljer att påbörja studier direkt efter gymnasiet, säger Johannes Sandén.

Halmstad lockar

Varför väljer då personer att söka till Högskolan i Halmstad? Undersökningen visar att praktiska skäl, som att man kan bo kvar på hemorten och har goda pendlingsmöjligheter, har en viktig påverkan på studenternas val. Staden Halmstad var också viktig för många när valet föll på Högskolan i Halmstad. Att den utbildning man sökte till ansågs vara unik och att utbildningen har gott rykte hamnar också i topp. Ett annat alternativ som en betydande del angav var att Högskolan ansågs vara lagom stor.

– Vi ser också att möjligheten att läsa vidare på magister-, master- och forskarnivå har fått större betydelse för studenter när de söker sig till Högskolan. I årets undersökning anger 7 procent detta, och det är den högsta noteringen för detta alternativ som vi har haft, säger Johannes Sandén.

Webben och vänner

Hur fick då studenterna information om utbildningarna inför sitt studieval? Viktigast var Högskolans webbplats, som över hälften angav som den viktigaste informationskanalen. Även de externa webbplatserna antagning.se och studera.nu används ofta. Ungefär en tredjedel av respondenterna har främst använt sig av vänner som redan studerar eller har studerat vid Högskolan.

Cirka en fjärdedel säger sig använda utbildningskatalogen.

– Här ser vi en fortsatt trend att katalogen får mindre och mindre betydelse när man söker information. Fortfarande är det emellertid bra att ha ett samlat tryckt material vid exempelvis mässor, gymnasiebesök och öppet hus, säger Niclas Rosander, marknadsförare på kommunikationsavdelningen.

Öppet hus viktigare än katalogen

På frågan om någon av informationskanalerna har varit avgörande när man har tackat ja till sin utbildning sticker alternativen öppet hus och sommaröppet ut. De har haft större betydelse för studenternas val än exempelvis utbildningskatalogen och studera.nu.

– Det är intressanta resultat och visar vikten av det personliga mötet. Utbildningsmässor, gymnasiebesök, öppet hus och liknande aktiviteter kommer vi att satsa på även fortsättningsvis, säger Niclas Rosander.

En av nyheterna i årets undersökning var att respondenterna fick ange ”det första ordet du tänker på när du tänker på Högskolan i Halmstad”. Några av de ord som valdes flest gånger var utbildning, framtid, plugg, gemenskap, Trade Center, studentliv, studier och nära.

IDA LÖVSTÅL och JOHANNES SANDÉN

Staden Halmstad är ett vanligt skäl till att studenterna har valt just Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2015-04-01