Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-08-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-09

Högskolan fördjupar samarbeten i Kina

Högskolan i Halmstads samarbeten i Kina fördjupas. Det blev resultatet av den framgångsrika resa till Kina som nyligen företogs av en delegation från lärosätet med rektor Mikael Alexandersson i spetsen. Under vistelsen tecknades bland annat ett omfattande samverkansavtal, och Mikael Alexandersson installerades som hedersprofessor vid BISTU – Beijing Information Science & Technology University.

När Högskolans delegation besökte BISTU i Beijing installerades rektor Mikael Alexandersson som hedersprofessor och hedersmedlem i universitetets akademiska styrelse. Till höger professor Wang Yongsheng, BISTU:s ordförande.

– Jag är mycket glad över resans utfall. Vårt mål är ett långsiktigt ömsesidigt utbyte som vi hoppas ska leda till både positiv samhällsutveckling och innovation, berättar Mikael Alexandersson.

Resan och dess resultat både befäster och utökar Högskolan i Halmstads befintliga närvaro i Kina, som idag innehåller flera omfattande samarbeten. Högskolans unika ställning i Kina märktes bland annat i vintras när Shanghais regering under högtidliga former utnämnde Högskolan till en ”Practise Based Platform” – alltså en strategiskt viktig samarbetspartner.

Rektor Mikael Alexandersson möter SDJU:s rektor Hu Sheng. Vid besöket på SDJU undertecknades ett femårigt ramavtal om samverkan – det enskilt största i Högskolan i Halmstads historia.

Hedersprofessor

Kinavistelsen varade i tio dagar och inleddes i huvudstaden Beijing. Delegationen besökte BISTU – ett universitet som Högskolan har samarbetat med i sex års tid. I samband med besöket installerades Högskolans rektor Mikael Alexandersson som hedersprofessor och hedersmedlem i universitetets akademiska styrelse.

– Jag är självfallet hedrad av dessa utnämningar och förhåller mig ödmjuk inför dem. Vi har nu som lärosäte nått en så hög nivå i samarbetet med BISTU att vi kan mötas på rektorsnivå. Det är viktigt, inte bara för oss som lärosäte utan även för Sverige, säger Mikael Alexandersson.

Under vistelsen i Beijing besöktes dessutom Goldwind – Kinas största företag inom vindkraft som spelar en nyckelroll i landets utvecklingsplan mot grön energi. Företaget använder idag en affärsmodell skapad för dem av forskare vid Högskolan i Halmstad. I besöket ingick även ett möte med representanter från NCEPU (North China Electric Power University).

Delegationen besökte Shanghais regering. Dels för att tacka för utnämningen till strategiskt viktig samarbetspartner, dels för att diskutera större frågor; bland annat om Högskolans satsningar inom hälsa och hälsoinnovation. Från vänster: Wang Wudong (SDJU Director of International Cooperation Department), Lu Lili (Deputy Director of International Cooperation and Exchange Division, Shanghai Municipal Education Commission), Shu Jinlong (Director of Shanghai Municipal Academic Degree Committee Office), rektor Mikael Alexandersson, Mike Danilovic, Ulf Ivarsson, Jasmine Lihua Liu.

Omfattande samverkansavtal

Efter Beijing for Högskolans utsända vidare till Shanghai, för ett besök på SDJU (Shanghai Dianji University) som Högskolan i Halmstad samarbetar med sedan flera år samt för ett besök på SUES (Shanghai University of Engineering Science) – Högskolan i Halmstads äldsta partner i Shanghai.

Vid besöket på SDJU undertecknades ett femårigt ramavtal om samverkan – det enskilt största i Högskolan i Halmstads historia.

– Avtalet är omfattande och kommer att bredda våra samverkansmöjligheter ytterligare, säger Mikael Alexandersson.

Delegationen besökte även Shanghais regering – inte minst för att tacka för utnämningen av Högskolan till strategiskt viktig samarbetspartner. Men även för att diskutera större frågor; bland annat om Högskolans satsningar och kunskaper inom hälsa och hälsoinnovation – ett ämne som återkom under flera av de besök som gjordes under resan.

Detta är något som Ulf Ivarsson, internationell strateg vid Högskolan och en del av delegationen, ser mycket positivt på:

– Kina brottas med liknande utmaningar inom hälsa och åldrande som vi gör. Förhoppningen är att Högskolan i Halmstad ska kunna hjälpa Kina att utveckla system och lösningar för välfärd genom exempelvis hälsoinnovation, säger han.

Under Kinaresan knöts även kontakter med krantillverkaren ZMPC. Från vänster: Ulf Ivarsson, Mike Danilovic, rektor Mikael Alexandersson och ZPMC:s vd Huang Qing-Feng.

Sprider ”Halmstadsmodellen”

Både de universitet som besöktes, och Shanghais regering, uttryckte ett stort intresse för det som ibland kallas för ”Halmstadsmodellen”.

Mike Danilovic är professor i industriell organisation vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Han var en del av delegationen till Kina och har spelat en nyckelroll i Högskolans samarbete med kinesiska aktörer – inte minst inom vindkraft och innovationsvetenskap. Exempelvis genom student- och lärarutbyten.

– När Högskolan i Halmstad tar hit studentgrupper från Kina så arbetar vi med tematiska program, specialanpassade för den gruppen. Dessutom kopplar vi ihop akademi, kommun och näringsliv. Detta är ett unikt upplägg med stor utvecklingspotential, som har uppskattats av studenterna själva, men även av de kinesiska lärosätena och Shanghais regering som gärna vill utveckla konceptet, berättar Mike Danilovic, som även har utsetts till ”Distinguished Overseas Professor” vid SDJU.

Möte med representanter från NCEPU. Från vänster: Jasmine Lihua Liu, Mike Danilovic, rektor Mikael Alexandersson, Duan Chunming (NCEPU Director of International Cooperation Department), Zheng Zongming (NCEPU Vice Director of International Cooperation Department).

Bygga relationer viktigt

Kinabesöket avslutades med ett besök på ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industry) – en av världens största krantillverkare för hamnar. I grunden handlar allt om att bygga relationer, menar Mike Danilovic.

– Vi är intresserade av att utveckla vår relation med ZPMC för att se ifall vi här kan samarbeta på samma sätt som med Goldwind. Detta är ett första steg i att börja bygga en långsiktig relation med dem, härnäst ska jag återvända som gästföreläsare, säger han.

Text: JOACHIM BRINK
Bilder: MIKE DANILOVIC

Fotnot. På måndag den 12 oktober besöker Hu Sheng – rektor för Shanghai Dianji University – Högskolan i Halmstad. Även detta är ett besök som markerar den ömsesidiga relation som har utvecklats mellan de båda lärosätena.

"Jag är mycket glad över resans utfall. Vårt mål är ett långsiktigt ömsesidigt utbyte som vi hoppas ska leda till både positiv samhällsutveckling och innovation."

Rektor Mikael Alexandersson

Högskolan i Halmstads rektor Mikael Alexandersson tillsammans med professor Xia, rektor för SUES.

"Jag är självfallet hedrad av dessa utnämningar och förhåller mig ödmjuk inför dem", säger Mikael Alexandersson om hedersutnämningarna från BISTU.

Mike Danilovic (höger) möter Dr. Cao Xikang, ordförande i SDJU:s universitetsråd. Till vänster Jasmine Lihua Liu, doktorand vid Högskolan i Halmstad.

Delegationen besökte även vindkraftsjätten Goldwind som använder en affärsmodell utvecklad speciellt för dem av forskare vid Högskolan i Halmstad. Från vänster: Ulf Ivarsson, rektor Mikael Alexandersson, Goldwinds vice vd Yang Hua, Mike Danilovic.

Högskolan i Halmstads delegation förhandlar med BISTU:s representanter.

Sidan uppdaterad 2016-08-18