Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-06-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-06-02

Högskolan i Halmstad hjälper Kina till en effektiv vindkraft

Vice vd för Kinas vindkraftsgigant, Goldwind, var på ett exklusivt besök på Högskolan i Halmstad förra veckan. Kinas övergång mot förnyelsebar energi är avgörande för hela planeten. Goldwind spelar en nyckelroll i Kinas nationella utvecklingsplan mot grön energi – och företaget använder en affärsmodell skapad specifikt för dem av forskare vid Högskolan i Halmstad.

Kina är inte bara världens största ekonomi, det är även det land i världen som släpper ut mest koldioxid. Men under 2014 kom en vändpunkt – för första gången investerades det mer i förnyelsebar energi än i fossila energikällor. Vindkraften är en betydelsefull del av den förändringsprocessen. Kinas mål för år 2050 är att 60 procent av energiproduktionen kommer från förnyelsebara energikällor. Goldwind har idag 20 procent av vindkraftsmarknaden i Kina, vilket gör dem till Kinas största, och världens näst största, vindkraftsföretag. Fram till och med 2012 installerade Goldwind mer än 12 000 vindkraftverk över hela världen. Detta motsvarar per år:

  • 12 miljoner ton kol
  • 29,9 miljoner ton minskade koldioxidutsläpp
  • 16,4 miljoner kubikmeter nyplanterad skog

– Det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan av vindkraft i Kina. Sedan ett par år tillbaka har det varit ett överskott på utbud. Därför är Goldwinds strategi att hålla en hög kvalitet genom företagets alla delar och att bygga starka kundrelationer. Om vi fortsätter att fokusera på kvalitet, och lär oss av andra organisationer och företag internationellt, så kan vi förvänta oss en ljus framtid, säger Yang Hua, vice vd på Goldwind, under sitt besök vid Högskolan i Halmstad.

Yang Hua, vice vd på Goldwind, berättar om ett framtida samarbete med Högskolan i Halmstad under sitt Sverigebesök i maj 2015.

En unik julklapp

Mike Danilovic, professor i industriell organisation vid Högskolan i Halmstad, och doktoranden Jasmine Lihua Liu, hade ett möte med Yang Hua i Shanghai den 25 december 2013. Mötet, som först bara skulle hålla på i en timme, varade hela dagen. Dagen resulterade i ett gemensamt forskningsprojekt i affärsmodellsinnovationer.

– Jag imponerades av Mike och hans forskningsteam. Inte bara för att de valde att träffa mig istället för att fira jul med sina familjer, deras kunskap om affärsmodeller för vindkraftens hela livscykel fascinerade mig, säger Yang Hua.

Forskningsprojektet har varit mycket intensivt. Det inleddes i mars 2014 då forskarna genomförde ett stort antal workshops med företagets alla avdelningar – från forskning & utveckling och tillverkning, till marknadsföring, service och avveckling – och med Goldwinds kunder. Projektet avslutades framgångsrikt nyligen och resultatet är en ny affärsmodell för Goldwind.

– Projektet har förändrat vårt tankesätt och resultaten är mycket viktiga för oss. Det är en helt ny affärsfilosofi med ett totalt fokus på kunden. Tankesättet är inte enbart användbart för oss och för vindkraftsindustrin, det går att tillämpa inom alla slags företag. Och i många andra delar av vårt samhälle också för den delen, säger Yang Hua.

Mike Danilovic, professor i industriell organisation vid Högskolan i Halmstad, och Yang Hua, vice vd på Goldwind. Tillsammans med två andra representanter från Goldwind, besökte Yang Hua Sverige under fyra dagar för att lära sig mer om svensk vindkraft och elnät, samt se över möjligheterna till ytterligare samarbeten med svenskt näringsliv och akademi.

Den kinesiska jätten samarbetar med Halland

Goldwind kommer att fortsätta samarbetet med Högskolan i Halmstad, förhoppningsvis med flera olika discipliner. Yang Hua och hans kollegors besök i Halland inkluderade även möten med ett flertal företag. Det är sannolikt att Goldwind inleder samarbeten med det halländska näringslivet – det planeras redan för ett uppföljningsmöte i augusti 2015 för fortsatta diskussioner kring eventuella samverkansprojekt.

Under sitt besök vid Högskolan höll Yang Hua en öppen föreläsning där han både presenterade Goldwind och gav en samlad bild av Kinas omfattande satsning på förnyelsebar energi. Kina, som är världens största ekonomi, ligger även i topp när det gäller utsläpp av skadliga växthusgaser. Goldwind spelar därför en nyckelroll i Kinas satsning på en större andel förnyelsebar energi. 

Text, bild och film: LOUISE WANDEL och JOACHIM BRINK

En av de stora vindkraftsparkerna i Kina. Bild: Land Rover Our Planet, Flickrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Goldwinds vice vd, Yang Hua, berättade under en öppen föreläsning bland annat om Kinas mål för år 2050 då 60 procent av energiproduktionen ska komma från förnyelsebara energikällor.

Arrangörer för besöket:

Forskargruppen Business Model Innovation (BMI), forskningsmiljön Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Forskargruppen BMI består av: forskningsledare professor Mike Danilovic, docent Fawzi Halila, lektor Maya Hoveskog, lektor Göran Sidén, adjunkt Leif Nordin, doktorand Jasmine Lihua Liu, forskningsassistent Anastacia Simonchick och gästforskaren Stone Shi Ye.

Sidan uppdaterad 2015-06-26