Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-08

Högskolan i Halmstad startar samarbete med MIT

Högskolan i Halmstad har tecknat samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology, MIT. Därmed får Högskolan tillgång till ett världsomspännande nätverk genom sitt 3D-lab, som nu blir ett Fab Lab enligt MIT:s koncept. Den 15 december är det förhandsvisning av det nya labbet.

Avtalet slöts i förra veckan, när representanter för Högskolan besökte Boston, med anledning av den pågående uppbyggnaden av ett 3D-lab i Halmstad med MIT:s koncept som förebild.

– Vid besöket på MIT fick vi bekräftat att den verksamhet vi håller på att skapa, lever upp till kraven för att ackrediteras till Fab Lab-nätverket. Det gemensamma samarbetsavtalet som tecknades är det första steget på vägen, säger Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik och en av Högskolans representanter på resan.

En miljö för kreativitet och skaparglädje

Tanken är att labbet ska användas tvärvetenskapligt såväl som multidisciplinärt med fokus på att möta framtida samhällsutmaningar.

– Denna satsning knyter väl till högskolans historia och starten av utvecklingsingenjörsprogrammet för över 30 år sedan med fokus på kreativitet och produktutveckling. Här får vi nu en möjlighet att bredda denna ansats och kombinera utbildnings- och forskningssatsningar inom profilområden som 3D-life, affärsutveckling, grön innovation och hälsoinnovation, säger Henrik Barth, akademichef vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Samarbetet innebär att Högskolan får tillgång till ett rikt material som kommer att ha mycket stor betydelse för lärosätets utbildningar såväl som för forskning och samverkan.

– Framför allt ger detta Högskolan i Halmstad nya pedagogiska möjligheter till kursmoment och aktiviteter, som tillvaratar kreativitet och skaparglädje hos studenterna och som ger våra utbildningar konkurrensfördelar gentemot andra svenska lärosäten, säger Marie Mattsson, bitr. akademichef vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Tillgång till unika kurser och kursmoment

Bland annat kommer både lärare och studenter i Halmstad att få möjlighet att delta i konferenser och unika kurser som ges på MIT via internet. Dessutom planeras samverkan på kursnivå inom ramen för Högskolan i Halmstads olika ingenjörsprogram.

– Vi kommer att få möjlighet att introducera olika kursmoment som ges på MIT, bland annat på vårt nya masterprogram, Industriell organisation och innovation, som startar hösten 2016. Samma sak gäller på vårt kommande masterprogram i maskinteknik, kommande civilingenjörsutbildningar och kurser, samt de naturvetenskapliga utbildningsprogrammen, säger Joakim Tell, avdelningschef för Innovation management vid Högskolan i Halmstad, som även han var med i Boston.

Nära samvekan med näringsliv och industri

Konceptet Fab Lab ska vara en kreativ miljö som främst är en resurs för Högskolans studenter, men såväl allmänhet, industri och studenter utanför kurs- och programverksamheten ska kunna ha nytta av labbet och dess utrustning. Hur det kommer att se ut rent praktiskt är dock inte klart ännu. Nära samverkan med näringsliv och industri är emellertid ett självklart inslag i verksamheten.

– Rent forskningsmässigt är vi övertygade om att digital produktion på sikt i grunden kommer att förändra det industriella landskapet och företags möjligheter att konkurrera och överleva. 3D-tekniken kommer att ha oerhört stor betydelse när det gäller etablerade företags möjligheter till förnyelse, skapandet av nya företag och nya sätt att ta fram produkter, säger Magnus Holmén, professor i innovationsvetenskap.

Den officiella invigningen av Fab Lab planeras till sommaren, men verksamheten kommer att starta upp successivt under våren. I först hand för magisterstudenter inom maskinteknik, teknisk projektledning och affärsutveckling.

INGRID EKSTRÖMBengt-Göran Rosén och Sherry Lassiter, styrelseordförande i Fab Foundation, visar upp avtalet som gör Högskolan i Halmstads 3D-lab till en del av MIT:s Fab Lab-nätverk.

Det här är Fab Lab

Fab Lab är en förkortning av Fabrication Laboratory och ett koncept som utvecklats vid MIT. En grundläggande komponent är ökad öppenhet och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och även enskilda privatpersoner, enligt den så kallade makerrörelsens modell. Makerrörelsen förenar hantverk och teknik i ett maker space, en slags öppen verkstad med olika produktions- och prototypmaskiner.

I det globala nätverket finns omkring 800 Fab Lab. Sedan tidigare har Högskolan kopplingar till MIT och Harvard via olika forsknings­samarbeten och att flera forskare vid de berömda universiteten i Boston är gästprofessorer vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2015-12-09