Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-06-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-06-05

Högskolan och Båstad skapade unikt event för hälsa i arbetslivet

Hur kan organisationer dra nytta av akademisk forskning och utbildning inom hälsa? I måndags arrangerade Högskolan i Halmstad ett hälsoevenemang i samarbete med Båstads kommun. Dagen blev på flera sätt unik.

– Jag har aldrig hört aldrig talas om ett liknande samarbete, där en kommun samverkar med en högskola i ett sådant här evenemang, säger Jan Karlsson, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Under dagen presenterade Hälsopedagogikstudenter vad de gjort under sina verksamhetsförlagda studier. I mitten Jan Karlsson.

Målet med evenemanget i Båstad var att på ett konkret sätt visa hur forskning och utbildning inom hälsa, teknik och kultur kan tillämpas i organisationers dagliga verksamheter. Högskolan i Halmstad ville demonstrera vilka stora hälsovinster en organisation kan få ut genom att dra nytta av Högskolans kompetens.

Även Båstads kommun drog nytta av arrangemanget:

– Det är av stor betydelse för oss med ett evenemang som främjar de gemensamma satsningsområdena inom hälsa, kultur och teknik, samt att knyta en tätare kontakt mellan kommunen och Högskolan i Halmstad, säger Anna Höckert, HR-specialist på Båstad kommun.

Offentliga redovisningar

Under dagen presenterade bland annat Högskolans studenter från Hälsopedagogiskt program vad de gjort under sina verksamhetsförlagda studier (VFS). Det var första gången någonsin som de betygsgrundande redovisningarna genomfördes på detta sätt.

– Det är unikt att man tar ett utbildningsmoment och flyttar ut det offentligt. Studenterna tyckte det var väldigt positivt att redovisa på detta sätt, Det blev mer ”verkligt”, som de uttryckte det, genom att de fick möta olika professioner, säger Jan Karlsson.

Han tycker att hälsoevenemanget blev väldigt lyckat och att målsättningen uppnåddes med många på plats. Intresset för studenternas redovisningar visade på att projektarbetena är relevanta. Dagen samlade ett 80-tal chefer, ledare, strateger inom hälsa, skola och vård samt HR-personal. De kom från ett 15-tal kommuner i Skåne och Halland.

Under hälsoeventet presenterade forskarna Jan Karlsson, Lena Petersson och Madeleine Svensson (nummer ett, två och tre från vänster) hur deras forskning inom hälsa och kultur, e-hälsa och folkhälsa kan tillämpas i arbetslivet.

Positivt gensvar

På hälsoevenemanget presenterade också tre forskare från Högskolan i Halmstad sin forskning inom hälsa och kultur, e-hälsa och folkhälsa. Jan Karlsson, Lena Petersson och Madeleine Svensson höll föredrag med betoning på hur deras forskning kan tillämpas i arbetslivet.

Under dagen hölls flera välbesökta utställningar. Bland utställarna märktes, förutom Hälsopedagogiskt program, även den tvärvetenskapliga satsningen Tema hälsoinnovation och innovationsaktören Hälsoteknikcentrum Halland – båda från Högskolan. Övriga utställare var det internationella nätverket WiTEC SWEDEN samt Båstad kommun.

Jan Karlsson tycker att gensvaret under dagen var mycket positivt. Föredragen hölls korta och det fanns tid till diskussioner och frågor från representanter från de olika organisationerna.

– Det här var ett sätt att öppna upp Högskolan och skapa kontakter. Det var även en väg att slå hål på myten om att forskare är distanserade från verkligheten och bara sitter på sina rum, säger han.

Text: MIKAEL EVARD
Bilder: MATTIAS NILSSON

"Det är unikt att man tar ett utbildningsmoment och flyttar ut det offentligt. Studenterna tyckte det var väldigt positivt att redovisa på detta sätt. Det blev mer 'verkligt', som de uttryckte det, genom att de fick möta olika professioner."

Jan Karlsson om att studenter höll betygsgrundande presentationer offentligt under dagen.

Högskolan i Halmstad arrangerade evenemanget i samarbete med Båstads kommun. Dagen samlade ett 80-tal chefer, ledare, strateger inom hälsa, skola och vård samt HR-personal från ett 15-tal kommuner i Skåne och Halland.

Sidan uppdaterad 2015-06-08