Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-04-09

Högskolans rektor till forskningsberedningen

Regeringen har nu utsett den nya forskningsberedning som ska vara ett forum för utbildningsministern i arbetet med regeringens kommande forskningsproposition. En av ledamöterna är Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad.

Forskningsberedningen fungerar som ett sakkunnigt och rådgivande organ och har stort inflytande över utformningen av den kommande forskningspropositionen. I beredningen förs diskussioner mellan regeringen och forskarsamhället om aktuella forskningspolitiska frågor. De 17 utnämnda ledamöterna representerar universitet, högskolor och näringsliv, och har både svenska och internationella erfarenheter.

– Jag är glad och hedrad över uppdraget, både som rektor och som professor. Och jag känner mig personligen entusiastisk över att få vara med och utforma den kommande forskningspolitiken, vilket är ett stort ansvar. Det är också viktigt att både större och mindre lärosäten finns med i beredningen av regeringens forskningspolitik. Vårt sätt att driva intern forskningspolitik och utveckla forskning som kan vara både kritisk och nyttiggörande för samhället i stort är erfarenheter jag tar med mig i uppdraget, säger Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad.

Forskningsberedningens huvudsakliga arbete under 2015 och 2016 blir att diskutera utformningen av de förslag och prioriteringar som ska läggas i regeringens forskningsproposition hösten 2016.

Forskningsberedningen består i sin helhet av:

Ordförande Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad och professor i didaktik vid Göteborgs universitet
Bertil Andersson, rektor för Nanyang Technological University och professor i biokemi vid Stockholms universitet
Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet
Moa Ekbom, filosofie doktor vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet
Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet
Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde och professor i polymerteknologi vid KTH
Caroline Leck, professor i meteorologi vid Stockholms universitet
Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genetik vid Uppsala universitet
Björn O Nilsson, vd i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och biokemist från KTH
Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi vid Umeå universitet och Washington University, professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska institutet
Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet
Sylvia Schwaag Serger, doktor i ekonomisk historia vid London School of Economics
Henrik Smith, professor i zooekologi vid Lunds universitet
Christian Stråhlman, doktorand vid MAX IV-laboratoriet
Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och professor i filmvetenskap
Sverker Sörlin, professor vid avdelningen för historiska studier på KTH

SELMA SEDELIUS

Rektor Mikael Alexandersson

Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad och professor i didaktik, är en av 17 utsedda ledamöter i regeringens forskningsberedning. Bild: Joachim Brink

Sidan uppdaterad 2015-04-09