Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-13

Högskolan startar unik utbildning för elitidrottare

I höst startar Högskolan i Halmstad ett nytt program för elitsatsande unga idrottare. Utbildningen ger möjlighet för studenterna att parallellt med högskolestudierna satsa på en professionell idrottskarriär.

På måndag, den 16 mars, öppnar anmälan till höstens utbildningar vid Högskolan i Halmstad. Anmälan är öppen fram till och med den 15 april.

Programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv är en av de stora nyheterna i höstens utbud. Programmet vänder sig till elitsatsande unga idrottare från alla idrotter.

– Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda det här programmet. Det ger en unik chans för studenterna att göra en professionell satsning på sin idrott samtidigt som de utbildar sig och förbereder sig för livet efter idrottskarriären, säger Anders Nelson, chef för Akademin för hälsa och välfärd.

Samarbeten med arbets- och idrottslivet

Utbildningen är fyraårig och ger en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning mot idrottskarriär och arbetsliv. Genom att lägga motsvarande tre års studier under en fyraårsperiod får studenterna utrymme att ägna sig åt träning och tävling vid sidan av och i relation till studierna.

– En styrka med programmet är att vi har starka samarbeten med både arbetslivet och idrottsrörelsen. Studenterna får och kan upprätthålla en direktkoppling till idrottslivet och kontakter som kan vara viktiga både under och efter idrottskarriären, säger Anders Nelson. 

Fysisk träning och idrottspsykologisk rådgivning

Studenterna läser i huvudsak idrotts- och arbetslivsrelaterade ämnen – som idrottspsykologi, arbetsvetenskap, ledarskap- och organisationsteori – men även kurser inom till exempel idrottsfysiologi, idrottsbiomekanik, ekonomi, juridik och strategisk kommunikation. De erbjuds också stöd i sin idrottsutövning genom icke poänggivande inslag, som fysisk träning och idrottspsykologisk rådgivning.

Tidigare har Högskolan erbjudit en utbildning med liknande upplägg, som enbart vände sig till professionella golfspelare. Detta program ersätts nu av denna utökade och mer inkluderande variant.

Hälsa och livsstil samt elektronikdesign

Högskolan har även ett par nya program på avancerad nivå. Masterprogrammet i hälsa och livsstil är en tvåårig påbyggnad för dem som har en kandidatexamen inom ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne eller motsvarande. Programmet knyter an till Högskolans flervetenskapliga tema ”hälsoinnovation”, som genomsyrar mycket av lärosätets forskning och utbildning.

Magisterprogrammet i elektronikdesign är en ettårig påbyggnad för dem som har en kandidatexamen inom teknikområdet. Programmet är knutet till Elektronikcentrum i Halmstad, som är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och företag inom elektronikbranschen. Fokus för programmet ligger på forskning och utveckling inom inbyggda system och hårdvara för framtidens ”internet of things”.

Kompletterande pedagogisk utbildning

En annan nyhet i höst är en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för personer som tidigare har läst matematik, naturvetenskapliga eller tekniska ämnen på högskola eller universitet. Utbildningen är på tre terminer och ger en lärarexamen i naturvetenskap, matematik eller teknik.

Framtidstestet

För att erbjuda lite hjälp på traven i valet av utbildning, lanserar Högskolan på måndag det så kallade ”framtidstestet”. Det är ett digitalt test på Högskolans webbplats där presumtiva studenter genom att besvara ett antal frågor får förslag på vilka utbildningar som skulle kunna passa dem. Framtidstestet finns på framtidstestet.hh.se.länk till annan webbplats

Sista ansökningsdag är den 15 april

Högskolan i Halmstad har cirka 40 grundprogram och 200 kurser som startar höstterminen 2015 eller vårterminen 2016. Anmälan är öppen under en månad, från den 16 mars till den 15 april. Ansökan sker via antagning.selänk till annan webbplats.

IDA LÖVSTÅL

Fotnot. De nya programmen startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Studenter på det nya programmet för elitidrottare kommer att kunna testa sin fysiska och psykiska förmåga i Högskolans topputrustade laboratorier.

Informationsträff om nya idrottsutbildningen

Är du nyfiken på programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv? Den 27 mars och 1 april håller vi informationsträffar då du får veta mer om utbildningen och träningsmiljön på Högskolan och i Halmstad. Läs mer och anmäl dig till informationsträffen.

Sidan uppdaterad 2015-04-01