Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-17

Högskolan utbildar handledare inom Läslyftet

I dag startade Högskolans handledarutbildning inom Läslyftet, en nationell satsning som ska öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Under ett år ska ungefär 90 lärare från regionala skolor utbildas till att bli handledare i satsningen.

– Jag ser fram emot att öka min kunskap om handledning och bli tryggare i rollen. Det ska också bli spännande att träffa alla föreläsare under året, flera av dem har skrivit litteratur som jag använder mig av i min roll som läsmentor på vår skola.

Det säger Lotta Sund, lärare i årskurs 1–3 på Rolfstorps skola, och en av dem som i dag inledde sin vidareutbildning på Högskolan i Halmstad. Hennes uppdrag som läsmentor innebär att hon har särskild tid avsatt i tjänsten för att arbeta med läs- och skrivutveckling. Genom utbildningen på Högskolan i Halmstad blir hon nu även en av handledarna inom Läslyftet.

Försämrade resultat

Bakgrunden till satsningen är att svenska elevers läsförståelse har blivit sämre under 2000-talet, enligt flera stora rapporter. Läslyftet, som är framtaget av Skolverket, ska bidra till att vända denna utveckling och förbättra elevers läs- och skrivförmåga. Genom att fortbilda lärare i språk-, läs- och skrivdidaktik vill man stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

– Intresset för utbildningen från kommunernas sida har varit stort. Vi har ungefär 90 anmälda i den här omgången och vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta även nästa höst. Vi har redan flera intresserade i kö, säger Ewa Wictor, ansvarig för uppdragsutbildningen inom Läslyftet vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Erica Eklöf från Halmstads kommun berättade om hur läskunnighet handlar om demokrati och allas rätt till ett språk. ”Som det ser ut i dag riskerar 20 procent av eleverna att inte kunna vara del av det demokratiska samhället på grund av bristande språkförmåga”, sa hon.

Lärare lär av varandra

Läslyftet bygger på kollegialt lärande, som innebär att lärare lär av varandra med stöd av en handledare på skolan. Handledaren utbildas vid Högskolan och får frigjord arbetstid för att arbeta med projektet.

– Just det här sättet att arbeta med handledning har visat sig vara en stor framgångsfaktor vid förändringar i skolan. Det blir en forskningsanknytning och det du lär dig får du genast ta med dig ut på fältet och dela med dina kollegor, säger Ewa Wictor.

Utbildningen har tagits fram i samverkan mellan Högskolan och kommunerna. Här är de som har hållit i trådarna: Ulla Palmqvist (samordnare vid Regionalt utvecklingscentrum, RUC) Erica Eklöf (språk-, läs- och skrivutvecklare vid Halmstads kommun), Håkan Cajander (utvecklingsledare för RUC) samt Ewa Wiktor (ansvarig för uppdragsutbildningen inom Läslyftet vid Högskolan).

Stort intresse

Bakom satsningen står Skolverket, som också finansierar en stor del av landets utbildningar inom Läslyftet. Högskolan i Halmstad har i stället valt att erbjuda en uppdragsutbildning i egen regi, och här är det de deltagande kommunerna som står för kostnaden.

– Vi har skapat en unik utbildning där de lokala behoven har fått spela en stor roll. Vi har ett mycket gott samarbete smed våra samverkanskommuner och de har varit delaktiga när vi har tagit fram utbildningens upplägg, säger Håkan Cajander, utvecklingsledare för Regionalt utvecklingcentrum vid Högskolan i Halmstad.

För deltagarna blir det tio utbildningsdagar utspridda under året, både på Högskolan i Halmstad och i anslutning till de skolor som deltar. Utöver det blir det en hel del praktiskt arbete med handledning på skolorna, nära knutet till lärarnas dagliga verksamhet.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL


Blivande handledare inom Läslyftet. Lotta Sund, lärare på Rolfstorps skola, och Lotta Blomberg, lärare på Göthriks skola i Varbergs kommun.

Sidan uppdaterad 2015-09-17