Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-04-17

Högt söktryck till Högskolans utbildningar

Drygt 23 000 personer har sökt till höstens kurser och program vid Högskolan i Halmstad. Mest populära är utbildningarna till sjuksköterska, förskollärare och civilekonom.

I onsdags, den 15 april, gick ansökningstiden ut för de kurser och program som börjar på Högskolan i höst. Sammanlagt hade då 23 096 personer sökt, jämfört med 23 193 i fjol.

– Antalet sökande är alltså i stort sett oförändrat – trots att vi har färre utbildningar. Det är roligt att vi fortsätter att vara ett attraktivt lärosäte och att många vill läsa här, säger Pernilla Nilsson, professor och vicerektor med ansvar för grundutbildning.

Hösten 2015 erbjuder Högskolan 76 program på grund- och avancerad nivå och 156 fristående kurser. Det är fem program och 29 kurser färre än förra året.

Svag nationell minskning

Nationellt sett minskade antalet ansökningar något efter flera års ökning. När tiden för anmälan gick ut den 15 april hade antagning.se fått in 385 512 anmälningar till högskolor och universitet, jämfört med 390 970 året dessförinnan. Det är en minskning med drygt 1 procent jämfört med förra året.

Sjuksköterska populärt

Flest antal sökande vid Högskolan i Halmstad har Sjuksköterskeprogrammet, som ges både i Halmstad och i Varberg. Utbildningen i Halmstad hade 237 förstahandssökande, alltså personer som har sökt till utbildningen i första hand.

Andra populära program är Förskollärarprogrammet (160 förstahandssökande) och Civilekonomprogrammet (158 förstahandssökande). Högskolans ekonomprogram har generellt många sökande, och Bygg- och fastighetsekonomprogrammet är ett exempel på utbildning som har ökat antalet förstahandsökande betydligt med 52 fler än förra året.

Bra för nya utbildningar

Högskolan i Halmstad har några nyheter i höstens programutbud, och där visar statistiken bra söksiffror. Programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv, som vänder sig till elitidrottare, har 37 förstahandssökande. Masterprogrammet i hälsa och livsstil har totalt 55 förstahandssökande (programmet ges både på campus och distans).

Det nya programmet KPU, kompletterande pedagogisk utbildning för lärare i naturvetenskap, matematik och teknik, ger möjlighet att komplettera en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning med en lärarexamen. Utbildningen för årskurserna 7–9 har tolv förstahandssökande, och för gymnasienivån 16.

– Detta känns väldigt roligt då vi vet att det råder en stor brist på lärare i dessa ämnen. Vi har arbetat hårt med rekrytering, inte minst av de ofta högutbildade akademiker med utländsk bakgrund som kommer till Sverige, säger Pernilla Nilsson.

Programmet Civilingenjör i datateknik gavs för första gången hösten 2014. Programmet ökade antalet förstahandssökande med 83 procent jämfört med i fjol (från 18 till 33).

– Vi är väldigt glada för denna ökning. Geografiskt ligger vi ju nära både Lund och Göteborg som utbildar till civilingenjör. Detta visar att vi i Halmstad har byggt en bra utbildning i datateknik som utan problem klarar den konkurrensen.

Framtidstestet gav inspiration

Inför vårens ansökan tog Högskolan i Halmstad fram ett ”framtidstest”, där man genom att besvara några enkla frågor fick en fingervisning om vilken utbildning som kunde passa.

Drygt 3 700 gjorde hela testet och av dem klickade knappt 200 sig vidare till antagning.se där man gör sin ansökan. De tre utbildningar som fick flest träffar i testet var Samhällsförändring och social hållbarhet, Sjuksköterskeprogrammet samt Organisering och ledning av arbete och välfärd – arbetsvetenskap.

– Det var första gången vi körde testet och har inget att jämföra med, men av resultaten att döma har testet fallit väl ut och har tagits emot bra av målgruppen. Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med testet inför nästa antagningsomgång, säger Niclas Rosander, marknadsförare. 

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2015-04-17