Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-03

Höstlovsprogrammering väcker teknikintresse

Under förra veckans höstlov undervisade forskare, lärare och studenter från Högskolan i Halmstad – i samarbete med kommunens bibliotek – barn och ungdomar i programmering. Biblioteken och Högskolan har samma mål – att tidigt väcka intresse och nyfikenhet för matematik och teknik hos barn.

– Vi måste hitta metoder för att få barn intresserade av matematik och teknik. Det här är ett sätt som vi har märkt fungerar riktigt bra. Ungdomarna får både prova på programmering och se hur en robot fungerar, säger Walid Taha, professor i datalogi vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Walid Taha höll i det fullsatta evenemanget ”program a cool robot” på stadsbiblioteket i Halmstad. Under två timmar fick ungdomar från 14 år lära sig att programmera en egen robot i programmeringsspråket Acumen. Till sin hjälp hade Walid Taha doktoranden Yingfu Zeng som visade roboten Jonsons färdigheter – en humanoid som används vid forskning och utveckling av programvara på Högskolan.

Vendela och Maya tyckte det var roligt att prova på programmering. Här får de hjälp av professor Walid Taha.

– Det är ju dagens barn och ungdomar som kommer att designa, programmera och producera robotar i framtiden. Därför är det oerhört viktigt att de tidigt introduceras för tekniken. Mitt mål med dagen är att det ska vara kul! säger Walid Taha.

Maya, 15 år, och Vendela, 14 år, programmerade sin robot tillsammans. Båda två är intresserade av naturvetenskap och teknik och har redan siktet inställt på sina framtida karriärer.

– Jag ska bli ingenjör! säger Vendela.

– Och jag vill gärna jobba med forskning eller uppfinningar på något sätt, säger Maya.

Bröderna Leo och Johan, 17 respektive 13 år, hade inte programmerat innan de kom hit, men tyckte inte att det var så svårt som de föreställt sig. Båda två kan tänka sig att fortsätta med programmering i någon form framöver.

Kräver både kreativitet och datalogiskt tänkande

För de yngre höstlovslediga barnen anordnades eventet ”gör ditt eget dataspel” på biblioteken i Vallås och Andersberg och på stadsbiblioteket. Dataingenjörsstudenter från Högskolan i Halmstad lärde barnen hur de kan skapa egna dataspel i programmet Scratch.

– Scratch är framtaget vid MIT för att barn ska kunna skapa spel eller berättelser med animerade figurer som de dessutom programmerar själva. Scratch ger utrymme till både datalogisk tänkande och till kreativitet, eftersom man skapar alla scener, figurer och ljud, säger Verónica Gaspes, universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi och Högskolans initiativtagare till programmeringsklasser för barn.

Ett samarbete med gemensamt mål

Gertrud Fahlin, bibliotekarie vid Stadsbiblioteket i Halmstad och ansvarig för bibliotekens barn- och ungdomsevenemang, delar Walid Tahas och Verónica Gaspes åsikt om hur viktigt det är att barn och ungdomar introduceras för forskning.

– Det är viktigt att ungdomar får chans att komma i kontakt med all den intressanta forskning som bedrivs på Högskolan i Halmstad. Det är därför vi samarbetar mer och mer, säger Gertrud Fahlin.

Hon menar att bibliotek är perfekta för möten mellan forskare och allmänheten.

– Vi är en öppen mötesplats för alla. Vid evenemanget ”program a cool robot” deltog unga från olika högstadieskolor, gymnasier och även universitet. En deltagare var till och med nyanländ från Syrien. Att aktiviteten skedde på engelska är inget hinder. Det gemensamma hos alla är intresset för programmering och robotar oberoende av ålder och läroplaner. Om du är 14 eller 35 år spelar ingen roll vid detta evenemang, säger Getrud Fahlin.

Text och bild: LOUISE WANDEL

Roboten Jonson pratade och dansade för deltagarna. Att ungdomarna både fick programmera själva och se en riktig robot gjorde kopplingen mellan teknik och programmering tydlig.

Höstlovsaktiviteten "program a cool robot" blev snabbt fullsatt och deltagarna lyssnade intresserat när Walid Taha introducerade dem för programmeringspråket Acumen.

– Jag ska bli ingenjör!

– Och jag vill gärna jobba med forskning eller uppfinningar på något sätt.

Ungdomarna Vendela och Maya har redan siktet inställt på framtiden.

Yingfu Zeng, doktorand vid Akademin för informationsteknologi, och humanoiden Jonson som fascinerade deltagarna med sina färdigheter.

Sidan uppdaterad 2015-11-03