Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-06-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-06-02

Hundratusentals kronor i stipendier delades ut

Stipendieregnet var ovanligt kraftigt under fredagens och lördagens examensavslutningar. Då var det nämligen inte bara innovativa ingenjörsstudenter som belönades med sammanlagt drygt 300 000 kronor ur lektor Sten Fåhrés minnesfond. Svensk handel bidrog även med tre nya stipendier som går till examensuppsatser som tar upp området internationell handel. Utöver detta delades ett 30-tal stipendier ut under examensmässan Utexpo.


– Vi skakar lite grand eftersom det här känns helt overkligt, sa Nathalie Wendel, som tillsammans med Sofie Nilsson fick ta emot ett av de nya stipendierna från Svensk handel som är på 30 000 kronor vardera.

Svensk handel har instiftat stipendierna för att både uppmärksamma handelsbranschen och gynna näringslivet i Halland. Under tre års tid delar organisationen därför ut totalt nio stipendier till det sammanlagda värdet av 270 000 kronor. De tre första stipendieutdelningarna skedde under fredagens examensavslutningar.

– Det är givetvis jätteroligt att studenter belönas för gott arbete, men stipendierna är även viktiga för att de sätter fokus på handelsföretag, säger Jonas Gabrielsson, docent i företagsekonomi och chef för verksamhetsområdet ekonomi och juridik vid Högskolan i Halmstad.

På fredagseftermiddagen belönades även ett 30-tal studenter med stipendier under examensmässan Utexpo, bland annat för bästa examensprojekt på sina respektive program.

Sten Fåhrés minnesfond

På lördagen fortsatte stipendieregnet. Då delades 17 stipendier ut från lektor Sten Fåhrés minnesfond. Nyskapande ingenjörsstudenter på Högskolan i Halmstad fick utmärkelser till ett sammanlagt värde av drygt 300 000 kronor. Studenterna Tobias Järvås och Kristoffer Bengtsson tog exempelvis hem första pris på hela 100 000 kronor för bästa examensarbete. Robert Persson och Henrik Jern tilldelades andra pris på 50 000 kronor i samma kategori.

Bilder i bildspel: ELIN OLSSON, MIKAEL EVARD OCH JOACHIM BRINK

Här är listan över vilka som fick Svensk handels stipendier samt stipendier från Sten Fåhrés minnesfond!

Svensk handels stipendier på 30 000 kronor vardera tilldelades:

Uppsats: CRM via Facebook
Studenter: Nathalie Wendel och Sofie Nilsson, internationella marknadsföringsprogrammet.
Handledare: Thomas Helgesson.
Uppsatsen bidrar med användbar kunskap om företagets strategiska relationsmarknadsföring och ger värdefulla insikter kring millenniegenerationens konsumentbeteende.

Uppsats: Using human capital as a competitive advantage
Studenter: Emelie Lejonqvist och Niclas Othén, civilekonomprogrammet med inriktning strategisk ledning.
Handledare: Pia Ulvenblad.
Uppsatsen bidrar med värdefull och användbar kunskap om hur handelsföretag kan angripa det viktiga HR-arbetet för att stödja företagets fortsatta utveckling och tillväxt
.
(uppsatsen tilldelades även stipendiet Årets examensarbete på civilekonomprogrammet på 10 000 kronor)

Uppsats: CSR vid kreditgivning
Studenter: Katarina Karanovic och Martina Larsson, civilekonomprogrammet inriktning revisor och bank.
Handledare: Per-Ola Ulvenblad.                                                              Uppsatsen bidrar med användbar kunskap om bankers bedömningskriterier och ger värdefulla insikter kring åtgärder som handelsföretag kan genomföra inom sitt sociala ansvarstagande för att företaget ska få en bättre kreditvärdighet och därmed öka chanserna till att bli beviljade banklån.

Stipendier ur lektor Sten Fåhrés minnesfond:

Bästa examensarbete

Första pris, 100 000 kronor
Projekt: Portièr.
Studenter: Tobias Järvås och Kristoffer Bengtsson.
Handledare: Hans-Erik Eldemark.
Med kunskapsbredd och vilja har studentgruppen funnit en tidsenlig lösning på ett vardagligt problem som portkoder. Gruppen har arbetat med allt från marknad, mekanik, affärsstrategi, elektronik till ekonomi. Nu är det slut på portkoder som är på vift men inte på WiFit

Andra pris, 50 000 kronor
Projekt: Walnut Waves.
Studenter: Robert Persson och Henrik Jern.
Handledare: Hans-Erik Eldemark.
Med kirurgisk noggrannhet har en användarvänlig diagnosenhet tagits fram för en ibland svårdiagnostiserad sjukdom. Stora belopp sparas för vården men det mest betydelsefulla är en snabbare hjälp för de vårdsökande. Produkten är testad och lovordad, vilket öppnar upp för en möjlig god affärsmässig framtid.

Tredje pris, 20 000 kronor
Projekt: Duva.
Studenter: Erik Schnitzler och Johan Fast.
Handledare: Leif Nordin.
Dessa fantastiska studenter och deras fantastiska maskiner. Med inspiration från pendling till/från tågstationer, monowheel och cykel utvecklas ett nytt transportmedel Duva. Duvan kan både funktionellt och reellt alltid vara med dig. Duvan kommer även att vara ett oskiljaktigt attribut för din personlighet.

Delat fjärde pris (utan inbördes ordning), 5 000 kronor
Projekt: ConneXion.
Studenter: Alexander Chamma, Katarina Persson och Alexandra Duncalf.
Handledare: Jeanette Gullbrand.
Studenterna har med stor kreativitet arbetat fram ett flertal idéer och har sedan tagit hjälp av sitt nätverk bestående av kunniga personer för att välja vilken idé som skall vidareutvecklas. Projektmedlemmarna har använt sig av sina olikheter på bästa sätt och resultatet kommer att bidra till att en benamputerad i framtiden kan leva ett aktivare liv.

Projekt: PlentyPeeps.
Studenter: Johan Persson Jarskär och Andreas Andersson.
Handledare: Jeanette Gullbrand.
Studenterna fick en idé och bestämde sig för att realisera den till en färdig produkt. De har med osviklig motivation och outtröttlig kunskapstörst inte gett upp utan hela tiden haft sitt mål i fokus, en produkt med tillhörande affärsmodell vid projektets slut. De lyckades! Resultatet kommer i framtiden att få oss att koppla ur och istället träffas för att koppla av.

Projekt: Wise Navigator.
Studenter: Martin Rydén och Matteus Andersson.
Handledare: Peter Altmann.
Utmaningar som ingen annan har lyckats lösa är extra roliga för den som är först. Dock kräver sådana lösningar en hel del kreativitet och nytänk, vilket väl demonstrerats av projektgruppen. Nu väntar en stor marknad där man möter konkurrenter med en överlägsen produkt och med stödet från flera villiga samarbetspartners.

Bästa student

Första pris, 25 000 kronor
Alexandra Duncalf

Bästa introduktionsprojekt (årskurs 1)

Stipendium om 4 000 kronor
Projekt: myBox.
Studenter: Alfons Andréasson, Elin Bengtsson, Rasmus Andreasson, Alexander Holstner, Julia Gustavsson och Johanna Ejesson.
Handledare: Jeanette Gullbrand.
Som studenter med behov insåg de att den perfekta lösningen på ett erkänt problem inte fanns. Den perfekta matlådan var ännu inte uppfunnen! Projektgruppen angrep problemet med positivt tänkande och med stor vetgirighet och resultatet är en produkt många av oss har behov av dagligen.

Stipendium om 4 000 kronor
Projekt: Liquid Eraser.
Studenter: Kajsa Johansson, Linnea Martinsson, Sara Johansson, Karl Oberlies och Hampus Öberg.
Handledare: Leif Nordin.
Smutsiga whiteboard tavlor har de flesta träffat på någon gång. Gruppen har gjort ett gediget utvecklingsarbete, utan att göra några tavlor på vägen, och tagit fram en produkt som gör smutsdaskiga white board tavlor som nya. Prototypen är testad och fungerar utmärkt.

Stipendium om 4 000 kronor
Projekt: SmartHolder.
Studenter: Klara Albertsson, Juliette Holstensson, Marcus Bjersér, Felix Ingheden och Kevin Hansen Handledare: Jeanette Gullbrand.
Projektgruppen har funnit lösningen på ett problem som kan orsaka gräl i de lugnaste miljöer. Alla vill vi veta att en åtgärd behövs innan det är för sent. Gruppen har med teknisk kompetens, bra gruppdynamik och med en stor entusiasm funnit lösningen på något som gör att vi i framtiden kan sitta lugnt
.

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2)

Första pris, 20 000 kronor
Projekt: Sub Tee-up.
Studenter: Marie Johannesson, Emil Thunberg, Kerstin Wolme och Josef Nilsson.
Företag: Range Servant AB.
Handledare: Leif Nordin.
Med uppfinningsrikedom och ett gediget utvecklingsarbete i sann U-anda svingar gruppen fram en lösning med många finurligheter. Det görs på ett sätt som påvisar djup förståelse för rådande förutsättningar för både produkten och för golfares framtida behov av intensiv träning.

Andra pris, 10 000 kronor
Projekt: Rökgasåterföring.
Studenter: Fanny Hammarström, Alexander Ingvarsson, Hannes Angantyr och Nancy Winblad.
Företag: Janfire AB.
Handledare: Leif Nordin.
Ingen rök utan eld, men också mindre eld med rök. Med ett brinnande engagemang för att förbättra rökgasernas miljöpåverkan har gruppen använt röken för att dämpa elden och därigenom åstadkomma bättre förbränning och bättre miljö. Produkten är testad och klar för marknaden.

Tredje pris, 5 000 kronor
Projekt: Protes LP.
Studenter: Elias Axelsson, Michaela Dellbratt, Madeleine Gustavsson och Melker Nilsson.
Företag: LindheXtend AB.
Handledare: Peter Altmann.
Det är inte lätt att tänka om och tänka nytt. Speciellt inte när det dessutom kräver helt nya sätt att förstå användaren och utvecklingsprocessen. Dock är det precis vad projektgruppen varit tvungen att göra för att kunna uppfylla de hårda produktkraven som var satta.

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2)

Första pris, 20 000 kronor
Projekt: High Chaparral.
Studenter: Ulrika Lejdström, Christine Jannesson och Madeleine Gustavsson.
Handledare: Peter Altmann.
Företag: High Chaparral AB.
Ibland står man inför utvecklingsproblem som initialt verkar omöjliga att förstå sig på. Under sådana situationer finns inga genvägar till framgång. Lyckas man övervinna frustration, tvetydlighet och ta tag i problemet med en positiv anda och jäklar anamma, så kan lösningen bli precis så bra som i detta projekt.

Andra pris, 10 000 kronor
Projekt: Bjäre Chips.
Studenter: Emma Bäckman, Josefin Ellmarker, Johan Kruse och Kerstin Wolme.
Handledare: Leif Nordin.
Företag: Torekovs lilla Chipsfabrik AB.
Med en aldrig bristande aptit på företaget och dess produkter har gruppen utifrån en undersökning av interna och externa förhållanden utvecklat ett tydligt handlingsprogram för företagets framtida satsningar och inriktning. Ett smakfullt arbete resulterade i många förslag som ger fler möjlighet att njuta av företagets produkter
.

Tredje pris, 5000 kronor
Projekt: ZetaDisplay.
Studenter: Oscar Boson, Maria Gerdle, Alexander Ingvarsson och Max Ytterberg.
Handledare: Hans-Erik Eldemark.
Företag: ZetaDisplay AB.
Med iver och målmedvetenhet har studenterna tydligt och pedagogiskt visat förhållanden som bör utvecklas för att få företaget mer effektivt. Företagets position på den konkurrentutsatta marknaden har belysts lika tydligt som information på en display. Framförallt genom att företagets säljprocess blir väsentligt kortare.

Alexandra Duncalf fick pris för bästa student på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Bild: ELIN OLSSON

Niclas Othéns och Emelie Lejonqvists uppsats fick inte bara stipendium från Svensk handel på 30 000 kronor, den belönades även med 10 000 kronor för bästa uppsats på civilekonomprogrammet. Bild: MIKAEL EVARD

Kristoffer Bengtsson och Tobias Järvås fick Fåhrés stipendium på 100 000 kronor för bästa projekt på utvecklingsingenjörsprogrammet. Bild: ELIN OLSSON

Glädjen var stor bland de studenter som fick stipendier. Bild: ELIN OLSSON

Fåhréstipendieutdelningen är en stor händelse för alla inblandade – både vinnare och åskådare. Här utvecklingsingenjörerna Niklas Kristiansson och Anna Ekelund. Bild: ELIN OLSSON

Sidan uppdaterad 2015-06-05