Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-04-28

Hur påverkas demokratin av vårt nya sätt att kommunicera?

Aldrig förr har vårt sätt att kommunicera förändrats så snabbt. Frågan är hur det nya medielandskapet påverkar oss och vår värld. Fjorton lärare och forskare från Högskolan i Halmstad har tillsammans författat antologin Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation som ger en samlad bild av hur förändringen i kommunikation påverkar yttrandefrihet och demokrati.

– Informationsteknologin och därmed hela medielandskapet förändras snabbt och politiken anpassas alltmer till medieaktörernas sätt att arbeta och tänka. Samtidigt ökar de digitala mediernas inflytande. Vilken betydelse har då denna utveckling i ett demokratiskt perspektiv? De budskap som kommuniceras till oss är knappast neutrala och objektiva, utan präglas av involverade aktörers intentioner, säger Hans Bengtsson, statsvetare vid Högskolan i Halmstad och redaktör för antologin Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation.

Författarna av antologin är alla lärare och forskare vid Högskolan i Halmstad. Bakre raden: Lennart Hast, Peter Björk, Frida Stranne, Ulf Petäjä och Anders Urbas. Främre raden: Hans Bengtsson, Jette Trolle-Schultz Jensen, Ronny Severinsson, Malin Hallén och Matts Skagshöj. Fattas på bilden: Hans Gunnarsson, Marie Grusell, Anna Isaksson och Oskar Svärd. Bild: LOUISE WANDEL

Stärka medvetenheten i samhället

Hur påverkas vi av alla budskap som dagligen möter oss via radio, tv och dagstidningar? Vad innebär det ökande användandet av Internet och sociala medier? Och vad betyder personliga möten med arbetskamrater och vänner för hur vi bildar oss en uppfattning i viktiga samhällsfrågor? Politisk kommunikation är ett flerdisciplinärt forskningsfält om relationer mellan medborgare, politiska företrädare, myndigheter, intresseorganisationer, näringsliv och medier.

– Som mottagare är vi präglade av den sociala och kulturella situation vi befinner oss i när vi tolkar de budskap som möter oss. Slutsatsen i antologin är att vi behöver samtala och diskutera mer för att stärka medvetenheten om denna utveckling – i grundutbildningen men också i samhället i stort, säger Hans Bengtsson.

Författarna i den nyutgivna antologin Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation är forskare och lärare vid Högskolan i Halmstad. Antologin riktar sig till en bred läsarkrets, såväl inom som utanför akademin. Den handlar om allt i från politikens medialisering och retorik, till fallstudier om tidningar och yttrandefrihet, samt olika aktörers roll i såväl svensk som internationell politik.

Text: LOUISE WANDEL

Bilden på antologins framsida visar Angela Merkels gest att hålla händerna framför sig i form av en diamant. Under valkampanjen 2013 syntes runt om i Tyskland stora annonspelare med denna diamant kallad ”Merkel-Raute”.

Öppen föreläsning

Allmänheten hälsas välkommen till en föreläsning där antologin Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation presenteras och diskuteras.

Tid: 5 maj 2015 kl. 13:00‑15:00.

Plats: Wigforssalen på Högskolan i Halmstad.

Mer information.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2015-04-28