Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-08-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-09

Lektor Ingrid Larsson fick andrapris i Vårdförbundspriset

Ingrid Larsson, lektor i omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd kom på en hedrande delad andraplats med en prissumma på 100 000 kronor i Vårdförbundspriset 2015.

Ingrid Larsson, erhöll pris för sitt arbete kring personcentrerad vård inom den reumatologiska vården i Halland. Arbetet gick ut på att starta en sjuksköterskeledd mottagning där vissa patienter fick träffa sjuksköterska varannan gång istället för läkare för att få ihop läkartider.

Tiden upplevdes olika

I samband med det nya arbetssättet gjorde Ingrid också fyra studier där hon tittade på fyra olika aspekter: patientsäkerhet, hälsoekonomiska effekter, patientupplevelse och vårdkonsumtion.

– Det visade sig bland annat att patienterna upplevde att de fick mer tid hos sjuksköterskorna, fast de inte fick mer tid än hos läkaren. När besöket utgick från patientens berättelse upplevde de tiden som mer värdefull och hade lättare för att öppna sig, säger Ingrid Larsson.

Resultatet visade att patientsäkerheten var densamma vid de olika besöken, samtidigt som vården vid sjuksköterskemottagningen blev hälften så dyr. Läkarna uppskattade att deras tid kunde frigöras till mer komplicerade fall och någon konkurrens fanns inte mellan de olika yrkesgrupperna.

– Nu har arbetssättet spridit sig till andra kliniker i landet, och jag kommer även att följa patientgruppen i en långtidsstudie framöver, säger Ingrid Larsson.

Om Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas årligen ut av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Syftet med priset är att stimulera och synliggöra den utvecklingskraft som finns bland Vårdförbundets medlemmar. Med priset vill Vårdförbundet särskilt uppmärksamma insatser som bidrar till att personcentera vården och som i förlängningen leder mot det paradigmskifte Vårdförbundet vill se i vården. Med prissumman 500 000 kronor är priset ett av Sveriges största inom vårdområdet.

Priset går till en eller flera av kandidaterna som valts ut av en expertjury. I år delades priset ut på Vårdgalan den 4 november i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg.

Text: HANNA OLSSON

Lektor Ingrid Larsson fick andrapris i Vårdförbundspriset 2015. Bild från Vårdförbundets pressrum.

Lektor Ingrid Larsson fick andrapris i Vårdförbundspriset 2015. Bild: Alma Kastlander, Vårdförbundet

Sidan uppdaterad 2016-08-18