Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-19

Manycores blir allt vanligare

I dag använder vi många olika datorsystem i vårt dagliga liv – datorer, smarta telefoner och surfplattor – där hårdvaran bygger på så kallad multicore-teknik. Multicore, det vill säga multipla kärnor, består av ett par parallella processorer. Nästa steg inom hårdvaruarkitektur är så kallade manycores, med flera hundra processorer. Vid Högskolan i Halmstad pågår nu forskning som syftar till att effektivisera programmeringen av manycores.

Article in English.länk till annan webbplats

Essayas Gebrewahid, som är doktorand i forskningsmiljön EIS (Halmstad Embedded and Intelligent Systems research) vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, försvarar den 20 mars sin licentiatuppsats, Compiling Concurrent Programs for Manycores. Essayas Gebrewahid strävar i sin forskning att göra programmeringen av manycores enklare.

Essayas Gebrewahid, doktorand vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, försvarar sin licentiatuppsats den 20 mars 2015.

– Inbäddade manycore-arkitekturer blir allt vanligare – i allt från experimentella akademiska idéer till kommersiella produkter. Programmerare kan inte längre vara experter på detaljerna i hårdvaruarkitekturen, utan måste lita till verktyg som kan utnyttja hårdvarans parallellism och specifika egenskaper. I min avhandling identifierar och implementerar jag separata mellanrepresentationer som kan användas i översättningen från högnivåprogram till maskinkod. Det leder till verktyg som kan underlätta för programmeraren och öka produktiviteten i programmeringen av manycores. Jag analyserar också deras inverkan på effektiviteten och prestandan, säger Essayas Gebrewahid.

Text: LOUISE WANDEL

Licentiatseminarium

Essayas Gebrewahid försvarar sin licentiatuppsats Compiling Concurrent Programs for Manycores den 20 mars klockan 10.15 i Haldasalen (i Visionen) på Högskolan i Halmstad.

Opponent: Johan Eker, Ericsson Research, adjungerad professor vid Lunds universitet.
Examinator: Mohammad Mousavi, professor vid Högskolan i Halmstad.
Huvudhandledare: Bertil Svensson, professor vid Högskolan i Halmstad.
Biträdande handledare: Verónica Gaspes, universitetslektor, och Zain-ul-Abdin, biträdande universitetslektor, Högskolan i Halmstad.

Välkomna!

Sidan uppdaterad 2015-04-01