Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-05

Martin Berg ny docent och ledamot i Flexit

Martin Berg har nyligen blivit utnämnd till docent i sociologi. Han har också blivit invald som ledamot i Flexit, Riksbankens jubileumsfonds programgrupp.

Vad innebär det att du har blivit docent?
– Långt inne i mig finns det en klassiskt skolad person som tycker att det innebär något stort att äntligen ha fått sin ”venia docendi”, det vill säga rätten att undervisa. Men i praktiken kommer jag att fortsätta att göra ungefär samma saker som tidigare, det vill säga bedriva forskning, utveckla roliga projekt med kollegor och undervisa en del.

– Det som är annorlunda är väl att det sker med en annan grad av legitimitet och att jag numera på ett mer självklart sätt kan vara huvudhandledare för doktorander, vara delaktig i betygsnämnder och liknande. Den luttrade läsaren kommer säkert att säga att det också innebär en hel del extraarbete i form av utvärderingar vid tjänstetillsättningar eller liknande och så är det säkert.

Vad är ditt forskningsområde?
– Min forskning handlar om vardagslivets och kroppens medialisering, det vill säga vad som händer när människor använder sig av olika teknologier för att umgås med varandra och för att förstå sina kroppar. Tidigare arbetade jag som forskare i näringslivet och uppehöll mig kring sociala medier. För närvarande arbetar jag i ett större projekt om ”self-tracking” och ”body-monitoring” tillsammans med kollegor i Halmstad, Lund och Melbourne. I ett annat projekt utforskar vi möjligheterna med tillämpad kulturanalys och samarbetar för närvarande med Volvo.

Du har blivit invald som ledamot i Riksbankens jubileumsfonds programgrupp Flexit. Vad innebär det?
– Jag har som sagt flera års erfarenhet av att arbeta som forskare i näringslivet och var den första i Sverige att tillträda en tjänst som så kallad Flexitforskare. Flexit är en särskild satsning från Riksbankens jubileumsfond som syftar till att bygga broar mellan forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och världen utanför akademin. Nu blir jag del av den programgrupp som följer upp och vidareutvecklar detta forskningsprogram.

Hur känns det att få detta uppdrag?
– Det är riktigt kul och hedrande att, efter rekommendation, få ett uppdrag som detta. Det kommer att ge både viktiga erfarenheter och möjligheter att utveckla min förståelse av hur forskning inom humaniora och samhällsvetenskap kan platsa finfint i näringslivet.

IDA LÖVSTÅL

Fotnot. I programgruppen ingår även Yvonne Eriksson, professor vid Mälardalens högskola, Erland Hjelmquist, professor emeritus vid Göteborgs universitet, Anne Jerslev professor vid Köpenhamns universitet och Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Martin Berg, docent i sociologi vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Välkommen på docentföreläsning

Martin Berg håller sin docentföreläsning fredagen den 13 november kl. 14–15 i sal Q308 under rubriken "Om undran inför internet". Välkommen!

Sidan uppdaterad 2015-11-05