Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-07

Nya böcker om samhällsvetenskapliga forskningsmetoder

Hur kan man forska om internet? Och hur kan man använda sig av bilder
när man studerar sociala och kulturella fenomen i samhället? Det är ett
par utgångspunkter för två böcker som släpps i nästa vecka.

Böckerna handlar om hur samhällsvetenskapliga metoder kan presenteras genom att balansera mellan det komplexa och det greppbara. Båda ingår i Studentlitteraturs serie ”greppbar metod”.

Att använda internet i forskningen

Boken ”Netnografi – att forska om och med internet” är författad av Martin Berg, docent i sociologi vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

– Allt fler forskare och studenter använder internet i sin forskning, och då uppstår frågor om hur detta ska gå till. Min tanke med boken är att ge en grundlig introduktion till netnografin som vetenskaplig metod för hur man kan forska om och med hjälp av internet, säger Martin Berg.

I boken beskriver Martin Berg hela den netnografiska forskningsprocessen – från forskningsfråga till publicerat forskningsresultat. Boken ger en förståelse för internet som struktur, artefakt, redskap och umgängesyta, liksom det sociala och kulturella liv som blomstrar på, med och i relation till internet.

Bilder i forskningen

Boken ”Visuella metoder” är författad av Vaike Fors, pedagog vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, och Åsa Bäckström, pedagog vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm.

– Vår vardag och vår kommunikation genomsyras av bilder. Genom den digitala utvecklingen har fotograferandet och bildbehandlingen blivit lättare, snabbare och billigare. Detta öppnar nya möjligheter för att använda sig att visuella metoder i forskningen, och detta vill vi belysa genom vår bok, säger Vaike Fors.

Boken ger handfasta förslag och råd till dem som vill ägna sig åt empiriskt vetenskapligt arbete med visuella metoder för att studera sociala och kulturella fenomen i samhället.

Samtidigt ger den en djupare förståelse för de vetenskapliga ställningstaganden som blir aktuella i arbetet med visuella metoder.

IDA LÖVSTÅL

Välkommen på boksläpp!

Varmt välkommen att fira utgivningen av böckerna ”Netnografi – att forska om och med internet” och ”Visuella metoder”.

Martin Berg och Vaike Fors presenterar kort sina böcker och sin forskning, därefter bjuds det på snacks och dryck.

Tid och plats:
Den 13 oktober kl. 11.45–12.15 i atriumgården, hus Q, Högskolan i Halmstad.

Studentlitteratur finns på plats med bokförsäljning (specialpris för dagen: 150 kr för en bok, 250 för båda).

Martin Berg ger i sin bok en grundlig introduktion till hur man kan forska om och med internet.

Vaike Fors ger i sin nya bok handfasta råd till dem som vill ägna sig åt vetenskapligt arbete med hjälp av visuella metoder.

Sidan uppdaterad 2015-10-07