Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-08

Ny arena för utveckling av innovationer med 3D-teknik

Högskolan i Halmstad har tilldelats medel för utveckling av innovationer, med hjälp av avancerade 3D-skrivare och scanningsteknik. Projektet är ett av flera inom Vinnovas satsning på den så kallade makerrörelsen.

”Easy Life with 3D” är ett av två projekt inom Högskolan i Halmstad som har beviljats medel av Vinnova, i syfte att främja problemlösning och innovation enligt makerrörelsens modell.

Öppen verkstad

– Vi vill skapa en öppen verkstad som har förutsättningar att utveckla fysiska, skräddarsydda innovationer som kan förenkla vardagen för många människor, säger Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik och forskningsledare för Maskinteknisk produktframtagning, MTEK, inom Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Hjälpmedel utvecklas i dag oftast genom traditionella innovationsprocesser med krav på volym för att täcka produktionskostnaderna. Skräddarsydda lösningar som anpassas till användarens behov kostar som regel för mycket att ta fram. 

Individuella behov kan tillgodoses

– Genom att applicera 3D-teknik och makerkonceptet på ett spännande innovationsområde som hjälpmedelsteknik hoppas vi kunna göra specifika goda insatser inom området och samtidigt utveckla ett generellt arbetssätt där vår 3D-teknik ingår som ett kraftfullt stöd för innovationsprocesser. I ett makerspace som vänder sig specifikt till funktionshindrade, kan individuella behov tillgodoses, samtidigt som det skapas förutsättningar för kommersialisering. Det innebär i praktiken innovationsstöd från individuella behov till idé, produkt och lansering, säger Bengt-Göran Rosén.

Samverkan mellan forskning och näringsliv

Projektet innebär ett nära samarbete mellan flera olika aktörer. I centrum står Högskolans forskningsmiljöer Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och Maskinteknisk produktframtagning (MTEK) samt Hälsoteknikcentrum, men det finns även ett antal externa företag kopplade till projektet.

– Det är jätteroligt att vi har erhållit medel för denna satsning. Detta stärker forskningssamverkan mellan MTEK och CIEL vad gäller både teknikutveckling och nya affärsmodeller och innovationer, säger akademichef Henrik Barth.

Profilera utbildningsområden

– Här kan vi även profilera utbildningsinsatser och samverkan med näringsliv inom flera utbildningsområden på grund- och avancerad nivå. Till exempel maskinteknik, industriell organisation och kommande civilingenjörsprogram inom industriell innovation, fortsätter han.

Vinnova tilldelar totalt 25 projekt finansiering med sammanlagt fem miljoner kronor. Det andra projektet inom Högskolan i Halmstad är ”Digital kompetens för innovation och samhällsutveckling” inom Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Sidan uppdaterad 2015-10-08