Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-11

Ny designmetod ökar jämställdhet

Ett omklädningsrum som understryker vikten av att vi alla är människor. Ett dörrlås som öppnar sig automatiskt vid rökutveckling. Ett klädesplagg som läser av hälsotillståndet. Dessa tre koncept har tagits fram av projektet Origolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som med normkritisk design lyfter jämställdhetsfrågor på ett helt nytt sätt.

Projekt Origo har drivits av Högskolan i Halmstad i samarbete med designforskare på Kungliga tekniska högskolan. De har utvecklat en särskild metod för jämställdhetsarbete i organisationer. Den ska synliggöra och höja medvetenheten kring de normer som hindrar att kvinnor och män kan ha samma möjligheter och villkor. Denna metod för praktiskt jämställdhetsarbete är ny på så sätt att den bygger på normkritisk design. Projektet använde sig alltså av kunskapen om att sakers utformning kan förstärka stereotyper kring könen.

- Design bidrar till att upprätthålla vissa uppfattningar, men den kan även användas till att ifrågasätta samma uppfattningar, säger Anna Isaksson, projektledare för Origo.

Hon har till stora delar delat på projektansvaret tillsammans med Emma Börjesson, som också är från Högskolan i Halmstad.

Normkritiskt återhämtningsrum med bås för dusch och omklädning.

I designarbetet har man arbetat i olika steg och exempelvis använt sig av intervjuer, tidigare forskning och omvärldsbevakning. På så sätt har projektet bland annat tagit fram tre olika koncept för brandförsvaret, som fortfarande är ett mycket mansdominerat yrke.

- Koncepten är inga färdiga lösningar utan diskussionsobjekt, som ska väcka tankar som sedan kan leda till lösningar, säger Anna Isaksson.

Öppnar utan kraftansträngning

Projektet pågick mellan 2013 och 2015 och finansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Under arbetets gång har man samverkat med Hälsoteknikscentrum i Halland och Södertörns brandsförsvar. Projekt Origo har bland annat frågat sig hur det skulle kunna se ut om Inte fysisk styrka var en förutsättning för att lösa en del arbetsmoment inom brandförsvaret. I dag finns det nämligen en oro att en ökad jämställdhet inom brandförsvaret skulle sänka kvalitén på arbete som framför allt kräver tunga moment. Det kan till exempel gälla att bryta sig in i en brinnande bostad. Därför har forskarna utvecklat ett brandlås, som fästs vid det ordinarie dörrlåset, och som inte påverkas förrän fara för liv förekommer. Genom en brandvarnare och olika sensorer känner låset av när det utvecklats värme, rök eller gas. När gränsvärden uppnås går låset upp vilket gör att räddningstjänsten lätt kan ta sig in utan kraftansträngning.

Topp för båda könen

Även branduniformer är utformade av en schablonbild av mannen och hans kropp. Andra behov som kanske finns passar därmed inte in i bilden. En kvinna inom brandförsvaret uttryckte till exempel att hon fått kämpa väldigt mycket för att få en sport-bh klassad som skyddsutrustning. Därför har projektet utvecklat en skyddstopp, som både män och kvinnor kan använda sig av, och som skyddar bröst och bröstvårtor vid fysisk aktivitet. Toppen har hälsoteknik integrerad och underlättar för brandmän och arbetsgivare att ha uppsikt över hälsotillståndet. Tekniken indikerar avvikelser i puls, andning och kroppstemperatur och kan visa när kroppen börjar svikta vid tung belastning, så att det går att avbryta ett moment vid träning eller arbete.

Återhämtningsrum

Eftersom det arbetar väldigt få få kvinnor inom brandsförsvaret kan det bli så att männen samlas i ett omklädningsrum och endast en ensam kvinna i ett annat. Men forskning har visat att informella samtal är viktiga för återhämtning. Projekt Origo har tagit fram konceptet Återhämtningsrum, som understryker vikten av att vi alla är människor, med samma behov av att vara en del av den gemenskap som man arbetar i, oavsett kön eller sexualitet. I konceptet placeras flera små omklädningsboxar i ett enda rum. Boxarna är stora nog för att duscha och byta om i. Det går att kan skyla sin kropp, men båsen är öppna upptill för att möjliggöra de samtal som är viktiga för återhämtning och gemenskap.

Text: MIKAEL EVARD
Bild: RICKARD WESSBERG

Projektgruppen bestod av:

Anna Isaksson, Högskolan i Halmstad
Emma Börjesson, Högskolan i Halmstad
Karin Ehrnberger, KTH
Camilla Andersson, KTH
Maja Gunn, Borås Textilhögskola

Normkritiskt brandlås som ska kopplas till brandvarnare och låser upp dörrlås vid rökbildning.

Sidan uppdaterad 2015-12-11