Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-05-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-05-20

Ny inriktning för Science Park Halmstad

Science Park Halmstad kommer att rikta om sin verksamhet för att främst satsa på affärscoachning i form av så kallad inkubatorverksamhet. I går fattade styrelsen beslutet om den nya inriktningen.

– Vi kommer att fortsätta, och utveckla, Högskolans stöd till studenter som vill starta företag. Vi bedömer dock att samarbetet med kommunen och andra aktörer behöver hitta en annan form. Detta för att kunna erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för våra studenter än vad som är möjligt i nuvarande samägda bolagskonstruktion, säger Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad.

Därför har Högskolan i Halmstad beslutat att dra tillbaka sitt delägarskap i Science Park Halmstad. Den nuvarande konstruktionen med ett samägt bolag och med kringkostnader i form av lokaler, administration med mera bedöms av huvudägarna, Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad, vara för kostsam i förhållande till de resultat det ger i form av nya företag. De resurser som nuvarande ägare avsätter ska nu fokuseras främst på affärscoachning. De tre medarbetare som är anställda direkt i bolaget Science Park Halmstad har meddelats besked om uppsägning.

Resurs för nyutveckling

Uppsägningarna berör inte de personer som är verksamma inom Högskolans innovationsstöd. Sandra Johannesson, studentinspiratör på Högskolan, kommer att få ett särskilt uppdrag att vidareutveckla Högskolans inkubatorverksamhet för våra studenter.  Hon är även tillfrågad av kommunen att vara en resurs i deras nyutveckling av inkubatorverksamheten.  Detta bäddar för ett fortsatt nära samarbete mellan Högskolan och kommunen vad gäller inkubatorverksamhet.

– Högskolans beslut handlar ytterst om att våra resurser måste användas effektivare i stödet till utbildning och forskning. Det ursprungliga syftet med Science Park att bygga samverkansytor mellan näringslivet och forskare har inte uppnåtts i så hög grad som det var tänkt. Däremot har det varit hög aktivitet när det gäller att stödja studenter i entreprenörskap och företagsetablering, men utfallet i form av nystartade företag har sjunkit de senaste åren, säger rektor Mikael Alexandersson.

SELMA SEDELIUS

Sidan uppdaterad 2015-05-21