Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-17

Nytt forskningssamarbete med Indien

Vår digitala livsstil ställer höga krav på en snabb och smart teknikutveckling. Svenska och indiska forskare inleder ett unikt gemensamt forskningsprojekt i inbyggda system, vars svenska del finansieras av Vinnova med 5,8 miljoner kronor.

– Det här forskningsprojektet kommer att leda Högskolan in på en ny internationell arena, både vad gäller samarbete med industri och med akademi. Vi har internationellt starka industriella samarbetspartners i forskningsprojektet, till exempel Texas Instruments, som kommer att delta i våra regelbundna projektmöten, säger Zain-ul-Abdin universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och nationell koordinator för forskningsprojektet som inleddes i december 2015.

Indiens IT-centrum

Vinnova beslutade nyligen att tilldela den svenska delen av projektet 5,8 miljoner kronor. Finansieringen gör det möjligt för både Högskolan i Halmstad och det indiska lärosätet Amrita University att anställa ytterligare forskarstudenter och finansiera den gemensamma forskningen. Amrita University ligger i Bangalore, en stad som anses vara Indiens nav för IT-utveckling.

– Tillsammans med forskarna i Indien ska vi utveckla, undersöka och utvärdera avancerade inbyggda datorplattformar. Vårt fokus är att ta fram flexibla hårdvaruarkitekturer och förenklad programmering, säger Zain-ul-Abdin.

Inbyggda system finns överallt

Användningen av inbyggda system är en nödvändighet i våra dagliga liv. Mobiltelefoner, hemelektronik, industrirobotar och moderna bilar är alla exempel på inbyggda system. Kraven på dessa system ökar i takt med våra digitala behov och det nya forskningsprojektet syftar till att möta dessa krav.

– Den största utmaning i vår forskning är att utveckla en heterogen hårdvaruplattform som kan anpassas för specifika tillämpningar och designa metoder för att underlätta utvecklingen. Det leder i sin tur till mer energieffektiva inbyggda system med högre prestanda, säger Zain-ul-Abdin.

Utökat utbildningssamarbete

Förhoppningen är att Högskolan i Halmstads nya kontakterna i Indien även leder till fler studentutbyten och rekryteringar, både på grund-, avancerad- och forskarnivå.

– Högskolan har redan idag ett flertal studenter från Bangalore som studerar på masternivå här i Halmstad. Ambitionen är att utöka utbildningssamarbete med lärosäten i Bangalore, både för utbyte och rekrytering, säger Stig Perttu, utbildningshandläggare vid Högskolan i Halmstad.

Nästa generations inbyggda system

Det kommer att krävas ny teknik med konfigurerbar hårdvaruarkitektur och mångkärniga processorer för nästa generations inbyggda system, på grund av stora variationer av tillämpningar och prestandakrav. Forskningsprojektet kommer, genom användning av parallellism och rekonfigurerbarhet, att:

  • ge ökad prestanda för inbyggda realtidsapplikationer för ett smartare, uppkopplat samhälle och automatiserad design.
  • förse industrin med metoder och verktyg för att kunna möta olika applikationskrav, såsom hög prestanda, låg energiförbrukning och låga kostnader.
  • minska kostnaderna för utveckling, vilket leder till att inbyggda applikationer snabbare kan nå marknaden, något som ligger i linje med vår digitala livsstil.

Forskningen sker i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Amrita University i Bangalore, Indien. Projektets industriella partners är Texas Instruments, Maxim Integrated Cirquit och Adarate Systems. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut är också partner i projektet.

Text: LOUISE WANDEL

Mobiltelefoner, hemelektronik, industrirobotar och moderna bilar är alla exempel på inbyggda system. Foto: Flickr japanexperterna.se

Madhura Purnaprajna vid Amrita School of Engineering, Amrita University i Bangalore är forskningsledare för den indiska delen av projektet.

Zain-ul-Abdin är universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Han har under en längre tid haft kontakt med Madhura Purnaprajna vid Amrita University, och är väldigt glad att de äntligen kan inleda ett forskningssamarbete. Zain-ul-Abdins expertis är utvecklingen av programmeringsmetoder och den så kallade verktygskedja som underlättar designen av komplexa inbyggda system.

Sidan uppdaterad 2015-12-17