Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-05-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-04-01

Nytt samarbete ska ge anpassad fysisk aktivitet på masternivå

Forskare från våra nordiska grannländer Finland, Lettland och Litauen har varit på besök vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott för att starta upp ett samarbete om utveckling av ett internationellt masterprogram i anpassad fysisk aktivitet.

På det tänkta programmet ”Nordic Master in Adapted Physical Activity” kommer man att lägga vikten vid hur man kan främja och stimulera personer med funktionshinder och begränsad rörlighet att utifrån sina egna villkor skapa en livslång hållbar relation till idrott och fysisk aktivitet. Individers fysiska kapacitet är i hög grad beroende av en kapabel och kraftfull självbild. Detta möjliggörs av relevanta och funktionella samhällsstrukturer som underlättar och ger makt att själv styra den egna livssituationen. Därför är det viktigt att föra ut forskning och kunskap om anpassad fysisk aktivitet inom idrottslivet, skolan, vården samt på arbetsplatser och samhället i övrigt.

– Programmet kommer att möta det utbildnings- och forskningsbehov som i dag finns i samtliga nordiska och baltiska länder. Det finns en brist på utbildade yrkesverksamma inom området ute i samhället, säger Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik och samordnare för projektet vid Högskolan i Halmstad.

Forskare från Finland, Lettland och Litauen besökte nyligen Högskolan för att planera för det kommande utbildningssamarbetet. Från vänster: Diana Reklaitiene, Lithuanian Sports University, Jurate Pozeriene, Lithuanian Sports University, Lars Kristén, Högskolan i Halmstad, Jyrki Vilhu, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland, Ditte Sörensen, Högskolan i Halmstad och Aija Klavina, Latvian Academy of Sport Education (LV), Latvia.

Ökade förväntningar på framtiden

Personer med funktionsnedsättningar har i dag inte samma möjligheter till rörelse, idrott och hälsa samt fritidsaktiviteter som andra. För många med en funktionsnedsättning är just idrott, fritid och rekreation av mycket stor betydelse då det gäller hälsa och välbefinnande.

Anpassad fysisk aktivitet har blivit en universalterm med både medicinsk och pedagogisk utgångspunkt när det gäller områden som idrott och hälsa, fritid och handikappidrott. Den används vid habilitering och rehabilitering för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Forskning inom området visar på hälsofrämjande effekter, ökad livskvalitet och ökade livsförväntningar genom en anpassad fysisk aktivitet.

Gemensam intensivkurs

Varje lärosäte kommer att erbjuda möjligheter för studenterna att läsa 30 högskolepoäng inom sina ordinarie utbud och man kommer dessutom att samla lärare och studenter för en gemensam intensivkurs på 10 hp i något av länderna. Förutom kärnländerna kommer man även att bjuda in Danmark, Estland och Norge att delta i samarbete runt vissa moment.

– Högskolan i Halmstad lämpar sig väl för att medverka i en utbildning av det här slaget. Här finns möjligheter för studenterna att bekanta sig med både aktuell forskning och samhället utanför universitetsvärlden, säger Lars Kristén.

Han pekar på att här finns bra faciliteter och inte minst en utvecklad akademisk miljö. Han syftar också på den nystartade forskarutbildningen i hälsa och livsstil där man redan har ett 20-tal doktorander och Magisterprogrammet i handikappvetenskap som nyligen fick betyget ”mycket hög kvalitet av” av Universitetskanslersämbetet.

– Såväl den kommande masterutbildningen i hälsa och livsstil som de nordiska välfärdskurserna skulle kunna ha en ingång mot anpassad fysisk aktivitet, säger Lars Kristén.

Nästa anhalt Finland

På det inledande mötet presenterade Högskolan även exempel på kursinnehåll för det kommande programmet. Forskningsledare Urban Johnson, professor i idrottspsykologi, berättade om forskningsmiljön CVHI, som driver flera projekt inom idrott-, hälsa och livsstil, med ett delområde mot anpassad fysisk aktivitet.

Ingela Skärsäter som är professor i omvårdnad med inriktning hälsa och livsstil ansvarar för det tvärvetenskapliga temat hälsoinnovation på Högskolan. Hon beskrev för besökarna hur utbildningen bedrivs i nära samverkan mellan forskning, undervisning och tillsammans med intressenter utanför Högskolan. Även Ditte Sörensen, Enheten för strategiskt stöd, har en betydelsefull roll i det administrativa stödet som innebär bland annat upprättande av internationella avtal och behörighetsfrågor.

Nu söker projektgruppen vidare finansiering från Nordplus i en ansökan om ekonomiskt stöd för ytterligare ett års planering och därefter två års implementering. Nästa projektmöte kommer att äga rum i Lahtis, Finland.

Text och bild: HELENA ANDIN WICKSTRÖM


Om allt går enligt planeran kommer Högskolan i Halmstad att i samarbete med andra nordiska universitet att starta ett internationellt masterprogram i anpassad fysisk aktivitet.

Sidan uppdaterad 2015-05-04