Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-13

Öppen debatt om humanioras framtid vid svenska lärosäten

Alla samhällsfrågor har en humanistisk dimension – men är humaniora en nödvändig garant för vissa grundläggande värden vid universitet och högskolor? Och hur skiljer sig humanioras roll vid stora respektive små lärosäten? Dessa ämnen diskuteras vid en paneldebatt på Högskolan i Halmstad den 20 oktober, med bland andra Hallands landshövding Lena Sommestad.

De senaste årens förändringar inom högre utbildning har lett till förändrade förutsättningar för humanioras roll vid svenska lärosäten. Humanioras ställning och status har diskuterats flitigt. Vilken roll ska de humanistiska ämnena ha inom forskning och utbildning? Vilka är möjligheterna och utmaningarna?

– Genom debatten vill vi på ett framåtblickande sätt belysa viktiga generella frågor som rör humaniora vid både små och stora lärosäten. Jag ser fram emot en konstruktiv och oförutsägbar diskussion, säger Helen Fuchs, universitetslektor i konstvetenskap och moderator under paneldebatten.

Öka medvetenheten om humaniora

Paneldebatten är ett samarrangemang av tankesmedjan Humtank och Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Humtank startade förra året genom ett samarbete mellan tolv svenska lärosäten, bland annat Högskolan i Halmstad. Syftet är att öka medvetenheten om humaniora som kunskapsfält och kompetensområde.

– Humaniora behövs för att kunna hantera vår tids komplexa samhällsutmaningar, som teknikutveckling, förändringar på arbetsmarknaden, vård, miljö- och utbildningsfrågor, mångkultur och integration. Alla samhällsfrågor har en humanistisk dimension, och det är vårt ansvar som humanister att lyfta fram detta, säger Helen Fuchs.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bilder: JOACHIM BRINK

Paneldeltagare:

Lena Sommestad, landshövding i Halland, professor i ekonomisk historia

Maria Görts, avdelningschef medieavdelningen Högskolan Dalarna, lektor i bildproduktion

Cecilia Rosengren, prefekt vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, docent i idé- och lärdomshistoria

Jonas Ingvarsson, Humtank, biträdande professor i MEB, Institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde

Moderator: Helen Fuchs, Humtank, lektor i konstvetenskap Högskolan i Halmstad

Tid och plats:

Tisdagen den 20 oktober kl. 18.00–19.30 i Kafé Framkanten, Högskolan i Halmstad

Helen Fuchs, universitetslektor i konstvetenskap, är moderator under paneldebatten.

Helen Fuchs, universitetslektor i konstvetenskap, är moderator under paneldebatten.

På tisdag kväll är humaniora i fokus på Kafé Framkanten.

På tisdag kväll är humaniora i fokus på Kafé Framkanten.

Sidan uppdaterad 2015-10-13