Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-18

Öppet seminarium om normkritisk design och farliga idéer

Vad är normkritisk design och innovation? Den 2 december hålls ett öppet seminarium på Högskolan i Halmstad om projektet Origo som handlar om hur design kan bidra till ökad medvetenhet om normer och jämställdhet. Under seminariet håller även Alf Rehn, professor vid Åbo Akademi, en inspirationsföreläsning om hur farligt tänkande är vår mest värdefulla resurs.

– Att arbeta med normkritik är inte alltid så smärtfritt. Det handlar om att utmana och ifrågasätta etablerade normer och föreställningar om hur något är eller borde vara. Det gillar inte alla. Men genom att ställa saker på sin spets så kan vi nå både förändring och innovation på oväntade sätt, säger Anna Isaksson som tillsammans med Emma Börjesson har lett projektet Origo.

Stereotypen ”brandman” ifrågasätts

Normkritik handlar om att ifrågasätta sociala strukturer och normer. Seminariet den 2 december handlar om varför provokation och nejsägare är viktiga för innovatörer och verklig kreativitet vid utveckling av nya produkter och tjänster. Under dagen presenteras flera normkritiska koncept där Origo-projektet genom design ifrågasätter föreställningar om fysisk styrka, sexualitet och kropp kopplat till brandmannayrket och brandförsvaret.

– Vi har till exempel designat ett omklädningsrum för brandstationer som inte är uppdelat utifrån män och kvinnor. Detta för att diskutera behovet av gemenskap, enskildhet och återhämtning. Ett annat exempel är ett brandlås där vi vill visa hur man, genom att förutsätta en viss fysisk styrka hos brandmän, förbiser lösningar som inte bygger på styrka. Här hämtade vi inspiration från hemtjänstens arbete, vilket vi tyckte var en intressant ingång, säger Emma Börjesson.

 

Återhämtningsrum

Ett gemensamt omklädningsrum för män och kvinnor på brandstationen kan främja samhörighet.


Känd inspirationsföreläsare

Seminariet gästas också av Alf Rehn, professor i företagets organisation och ledning vid Åbo Akademi. Han föreläser om hur det farliga tänkandet är vår mest värdefulla resurs. Alf Rehn är internationellt erkänd för sin expertis på innovation och kreativitet.

– Det blir en spännande eftermiddag med en blandning av olika kritiska perspektiv på innovation och jämställdhet, säger Anna Isaksson.

Välkomna!

I projekt Origo man tittat på hur brandlås kan utformas normkritiskt.

Seminarium 2 december 2015

Tid: 12.00 – 15.30

Plats: Högskolan i Halmstad, Hälsoteknikcentrum

Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2015-11-18