Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-05

Pernilla Nilsson ledamot i Skolforskningsnämnden

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och vicerektor vid Högskolan i Halmstad, har utsetts till ledamot i nya Skolforskningsnämnden. Det beslutade regeringen i torsdags.

– Det känns väldigt roligt att få ett sådant här viktigt uppdrag. Jag hoppas kunna bidra med min kunskap på ett bra sätt och göra en skillnad för svensk skolforskning, säger Pernilla Nilsson.

Beslutar om sammanställningar av skolforskning

Skolforskningsnämnden är knuten till Skolforskningsinstitutet. Det är en ny statlig myndighet som ska verka för att yrkesverksamma inom skolan ska få möjligheter att utveckla undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. I huvudsak ska detta ske genom systematiska sammanställningar av aktuell forskning om skolan.

Uppgiften för Skolforskningsnämnden är att besluta om vilka sammanställningar av forskningsresultat som institutet ska göra. Nämnden beslutar även om institutets utlysningar av forskningsmedel.

Nominerades av SUHF och Lärarförbundet

Ordförande i Skolforskningsnämnden är Per-Olof Wickman, professor i didaktik vid Stockholms universitet. Nämnden består dessutom av tio ledamöter som är verksamma lärare och skolledare, företrädare för lokala skolhuvudmän, och forskare.

Pernilla Nilsson nominerades av både Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Lärarförbundet. Beslutet om nämndens sammansättning togs av regeringen torsdagen den i oktober. 

IDA LÖVSTÅL

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik, är en av forskarna i den nya Skolforskningsnämnden.

Sidan uppdaterad 2015-10-05