Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-22

Riksbankens jubileumsfond ger medel till forskningsnätverk

Forskningsplattformen SCACA (Swedish centre for applied cultural analysis) vid Högskolan i Halmstad utvidgar sitt nätverk med stöd från stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. Nätverket ”Self-tracking and automatised bodies” med forskare från Sverige, Finland och Australien får totalt 450 000 kronor under tre år för att mötas, anordna symposier samt utveckla gemensamma forskningsansökningar och vetenskapliga publikationer.

Martin Berg, docent i sociologi vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, är koordinator för nätverket:

– Det är väldigt glädjande att återigen få Jubileumsfondens förtroende. Att låta detta nätverk blomstra kan ge ett viktigt bidrag till högst aktuella forskningsfrågor. Just de frågor som nätverket studerar ligger i forskningsfrontens framkant och sneglar bortom de teoretiska och begreppsliga modeller vi i dag har att arbeta med. Att det dessutom är Högskolan i Halmstad som koordinerar detta nätverk är positivt med tanke på dess starka satsning på Tema hälsoinnovation.

Teknologier, kroppar och vardagsliv

Nätverket fokuserar på teknologier för ”self-tracking” och ”body monitoring” som på olika sätt mäter kroppens aktiviteter och därigenom försöker bidra med en ökad självkännedom.

– Vi är intresserade av hur dessa teknologier växer fram och blir till delar av våra vardagsliv. Vad händer med oss som människor när vi använder dem och på vad sätt får det betydelse för hur vi förstår och talar om våra identiteter? När teknologier vävs samman med kroppar och vardagsliv på det här sättet väcks både teoretiska och metodologiska frågor som tangerar en rad andra områden.

– Till exempel är vi intresserade av vad just dessa teknologier kan lära oss om betydelsen av automatisering i bred bemärkelse, och vilka möjligheter som finns att utveckla nya och alternativa begrepp för att förstå samspelet mellan teknologier, mänsklig aktivitet och erfarenhet, säger Martin Berg.

Symposium i Halmstad i vår

Nätverket kommer att arrangera en rad symposier och seminarier i Halmstad, Lund, Helsingfors och Melbourne under de närmaste tre åren. Det första symposiet äger rum i Halmstad under april 2016.

 

Medlemmarna i nätverket är:

Sverige
Martin Berg (koordinator)
Docent i sociologi, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Vaike Fors
Docent i pedagogik, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Christopher Martin
Doktorand i etnologi, Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad samt Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Tom O’Dell
Professor i etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Australien
Sarah Pink
Gästprofessor i tillämpad kultur och samhällsanalys vid Högskolan i Halmstad.
Professor of design and media ethnography, School of media and communication and design research institute, RMIT university, Australien.

Deborah Lupton
Centenary Research Professor, News & Media Research Centre, University of Canberra, Australien.

Finland
Minna Ruckenstein
Principal Investigator, Consumer Society Research Centre, University of Helsinki, Finland.

Mika Pantzar
Research Director, Consumer Society Research Centre, University of Helsinki, Finland.

Martin Berg, docent i sociologi, är koordinator för nätverket ”Self-tracking and automatised bodies”.

Sidan uppdaterad 2015-12-22