Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-02

RISP höll seminarium på Näringsdepartementet

Nyligen ansvarade Högskolan i Halmstad, genom forskarnätverket RISP, för ett landsbygdspolitiskt seminarium på Näringsdepartementet.

Högskolan i Halmstad har fått en viktig roll i den slututvärdering av landsbygdsprogrammet 2007–2013 som påbörjades hösten 2014. I utvärderingen, som genomförs i samarbete med flera svenska lärosäten, har Högskolan ansvaret för att sammanställa den slutrapport som ska skickas till EU-kommissionen 2016. Arbetet samordnas på Högskolan av RISP – Reseach on Innovation in a Societal Perspective.

Diskuterade resultaten

Onsdagen den 21 oktober hölls ett resultatseminarium med ett 50-tal deltagare på Näringsdepartementet i Stockholm där de första preliminära resultaten av slututvärderingen presenterades och diskuterades. Från Högskolan i Halmstad medverkade Mats Holmquist – som höll samman seminariet – samt Jörgen Johansson, Marie Mattsson, Per-Ola Ulvenblad och Stefan Weisner.

– RISP-gruppens ambition med seminariet var att lyfta fram preliminära resultat och att föra en dialog med olika intressenter i landsbygdspolitiken om dem. Detta för att bidra till en mer lärande utvärdering och till att erfarenheter och slutsatser används för att bedriva en mer effektiv landsbygdspolitik jämfört med tidigare, säger Jörgen Johansson, forskningsledare för RISP-gruppen.

En del av slutvärderingen

Vid seminariet medverkade även andra utvärderande forskargrupper från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Lunds universitet och Jönköping International Bussiness School samt ett stort antal intressenter från jord- och skogsbruksnäring, centrala myndigheter, länsstyrelser och departement.

Dokumentationen av seminariet, som görs av syntesgruppen från Högskolan i Halmstad, kommer att utgöra en del av underlaget för att sammanställa slututvärderingen av landsbygdsprogrammet.

Jörgen Johansson

Utvärderingsarbetet påbörjades hösten 2014 och slutrapporten ska vara klar hösten 2016. Jörgen Johansson är uppdragsledare för Högskolans del av utvärderingen. Bild: JOACHIM BRINK

Sidan uppdaterad 2015-11-02