Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-23

Shanghaipraktik gav mersmak

Madeleine Mårtensson och Niklas Ahlstedt, sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Halmstad, valde att göra sin avslutande praktik på ett äldreboende i Shanghai. För dem var det en chans att skaffa ovärderliga erfarenheter. Men också en möjlighet att få dela med sig av sina egna kunskaper om svenska vårdmetoder.

– En anledning till att jag åkte var för att få ett annorlunda perspektiv på den svenska sjukvården. Det var en unik upplevelse, berättar Madeleine Mårtensson.

Både hon och Niklas Ahlstedt studerar sista terminen på
Sjuksköterskeprogrammet, och läser utbildningen i Högskolan i Halmstads
lokaler i Campus Varberg. Som en del av utbildningen gör studenterna
under sista terminen sin primärvårdspraktik (del av VFU) VFU kan
beskrivas som en avancerad praktik där studenten även studerar den
verksamhet där praktiken genomförs.

Madeleine Mårtensson med en av de äldre på hemmet i Shanghai. En intressant erfarenhet för de svenska studenterna var att själva få möjlighet att presentera svenska vårdprinciper på äldreboendet.

Med 18 miljoner invånare – dubbelt så många som hela Sverige – är Shanghai Kinas folkrikaste stad. Steget från Högskolan i Halmstad kan verka stort, i synnerhet för den som inte pratar kinesiska. Men för de båda studenterna kändes valet att göra sin VFU på andra sidan jorden helt rätt.

– Det var en möjlighet att uppleva nya saker – och lite grann av ett äventyr. Jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta mig av resan, berättar Niklas.

Första praktikplatserna i Shanghai

Det har länge funnits möjlighet för sjuksköterskestudenter att genomföra sin VFU utomlands i Tanzania. Men i år öppnades en ny möjlighet i Kina. Ditte Sörensen, som är koordinator vid Enheten för strategiskt stöd vid Högskolan i Halmstad, förklarar:

– Från och med i år fanns även möjlighet att söka VFU-plats på ett äldreboende i Shanghai som drivs av svenska hygienprodukttillverkaren SCA. Det hela möjliggjordes till stor del av en tidigare student som idag arbetar för företaget, och vi skrev kontrakt med dem om praktikplatser i höstas, säger hon.

Från vänster: Sjuksköterskestudenterna Madeleine Mårtensson och Niklas Ahlstedt, Annika Wing-Hörnfalk, lärare på sjuksköterskeprogrammet, samt Ditte Sörensen, koordinator vid Enheten för strategiskt stöd. Bild: JOACHIM BRINK

Sammanlagt åkte fyra sjuksköterskestudenter till Shanghai för att under fem veckor göra sin VFU där. Praktik utomlands ställer höga krav på den enskilde, men enligt Annika Wing-Hörnfalk, lärare och internationell koordinator på sjuksköterskeprogrammet, brukar studenterna vinna mycket på utlandsvistelsen.

– Studenterna måste lösa saker på egen hand, vilket brukar leda till att många känner att de utvecklas som personer. En annan stor vinst brukar vara att man får en större insikt i globalt tänkande – till exempel hur man kan bedriva sjukvård och omvårdnad med andra resurser, säger hon.

Presenterade svenska vårdprinciper

En stor utmaning under tiden i Shanghai var språket. Varken Madeleine eller Niklas pratar kinesiska, men löste situationen med hjälp av teckenspråk och mobilapplikationer. Att lyckas övervinna språkförbistringen var även en källa till positiva upplevelser.

– Ett av mina bästa minnen var lustigt nog när vi spelade bingo med de äldre, precis i början av vistelsen. Genom spelet kändes det plötsligt som om vi fick kontakt och kunde kommunicera, trots att vi inte pratade samma språk. Då förstod vi att detta skulle fungera, säger Madeleine.

En annan intressant erfarenhet för de svenska studenterna var att själva få möjlighet att presentera svenska vårdprinciper på äldreboendet.

– Till exempel lyfte vi fram fördelarna med personcentrerad vård, berättar Niklas.

I praktiken kunde detta till exempel innebära att ta ut de gamla i friska luften. Niklas fortsätter:

– Det var en stor upplevelse även för oss. Det märktes verkligen att det gjorde gott för dem att komma ut och känna vinden i ansiktet!

Shanghai är Kinas folkrikaste stad. Steget från Högskolan i Halmstad kan verka stort, men för studenterna kändes valet helt rätt.

Behandlades som experter

En viktig del av VFU är att studenterna redovisar vad de kommit fram till under sin praktik, och detta gjordes även i Shanghai. För Madeleine, Niklas och de övriga svenskarna innebar det att hålla en presentation direkt för SCA:s ledning.

– Jag och Niklas valde att rikta in oss på smärta och smärtlindring och presenterade flera olika förslag för kostnadseffektiva sätt som även matchade svensk vård. Det märktes att cheferna verkligen lyssnade på vad vi hade att säga, berättar Madeleine.

Niklas håller med:

– Det blev en öppen diskussion, och våra förslag blev verkligen tagna på allvar. Det var lite ovant att bli behandlad som expert. På det stora hela så är det smart att utnyttja studenter på det här sättet – det är något som fler organisationer borde göra.

Äldreboendet i Shanghai drivs av svenska hygienprodukttillverkaren SCA. Att göra VFU i Shanghai var mycket positivt och utvecklande, enligt studenterna.

Fick smak för utlandsjobb

Både Madeleine och Niklas är överens om att en av de viktigaste erfarenheterna från veckorna i Shanghai var att tvingas lösa problem på egen hand – oavsett om det handlade om att skaffa mobiltelefon och boende, eller att på egen hand anordna studiebesök på sjukhus.

– Det handlar om att möta svårigheter och lära sig lösa situationer. Det är nog det allra viktigaste. Dessutom vet jag nu att jag gärna skulle vilja arbeta i utlandet, och få integrera svensk vård på fler platser, säger Niklas.

Även Madeleine berättar att hon planerar att söka arbete internationellt från och med nästa år. Men VFU:n utomlands har även gett andra effekter:

– Tidigare var jag nervös inför att börja jobba som sjuksköterska i sommar, men så känns det inte alls längre. Nu har allt hamnat i ett bredare perspektiv, säger hon.

Text: JOACHIM BRINK
Bilder: MADELEINE MÅRTENSSON (där inget annat anges)

Fotnot. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs i termin två, fyra och sex. Utlandsstudier finns möjlighet att göra under fem veckor i termin sex.

Tidigare var jag nervös inför att börja jobba som sjuksköterska i
sommar, men så känns det inte alls längre. Nu har allt hamnat i ett
bredare perspektiv.

Madeleine Mårtensson om att ha gjort sin praktik i Kina

Sammanlagt gjorde fyra sjuksköterskestudenter sin VFU i Shanghai. Från vänster: Madeleine Mårtensson, Joanna Ljungquist, Hanna Pedersen och Niklas Ahlstedt.

Det blev en öppen diskussion, och våra förslag blev verkligen tagna på allvar. Det var lite ovant att bli behandlad som expert.

Niklas Ahlstedt om att hålla en presentation direkt för SCA:s ledning.

Sidan uppdaterad 2015-04-01