Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-15

Smarta hem blir smartare och säkrare

”Smarta hem” använder teknologi som kan öka komfort och säkerhet och minska energiförbrukning. I framtiden kan smarta hem också komma till nytta vid vård och omsorg om äldre och handikappade. Wagner Ourique de Morais disputerar vid Högskolan i Halmstad i morgon, och han forskar om en metod som möjliggör att känslig information kan behandlas på ett säkrare sätt än tidigare i dessa hem. Dessutom har han utvecklat en säng som övervakar äldres sömnbeteende samt ett taichi-spel som syftar till att visa hur seriösa spel kan bidra till att förebygga fall hos äldre.

Wagner Ourique de Morais doktorsavhandling handlar bland annat om en speciell metod för att designa smarta hem. Den gör att känslig information som hämtats och lagrats, inte behöver lämna databasen.

– Med min metod flyttas inte informationen till beräkningen utan beräkningen flyttas till informationen. Detta är något nytt inom smarta hem området, säger Wagner Ourique de Morais.

Moderna databaser brukar annars vanligtvis endast hämta och lagra information. Men den nya metoden visar att det går att använda moderna mekanismer i själva databashanteraren som en plattform för att designa smarta hem. Information som överförs i dessa bostäder är personlig och därmed också mycket känslig. Exempelvis kan den handla om hur man agerar och beter sig i vardagslivet. Det är därför viktigt att denna information är säker från att snappas upp av utomstående.

Wagner Ourique De Morais sitter i den säng som han har utvecklat i labbet Halmstad Intelligent Home.

Behov i framtiden

En ytterligare aspekt är att tekniken i smarta hem kan vara till hjälp för äldre människor på olika sätt. Det kan röra sig om att äldre, tack vare den hemmabaserade teknologin, kan leva självständigt längre i sina hem och att de kan få hjälp med att utföra sina dagliga aktiviteter.

– Människor lever allt längre och i framtiden kommer så många äldre behöva hemtjänst att det inte kommer finnas tillräckligt med personal, säger Wagner Ourique de Morais.

Han har därför även fokuserat på hälsofrämjande åtgärder för äldre i sin forskning om smarta hem. Men syftet med Ourique de Morais forskning är inte att ersätta människor med teknik, utan att istället berika och förbättra hälsovården.

Hälsoteknik för äldre

Avhandlingen beskriver också en säng, som han utvecklat, som kan övervaka och bedöma äldre personers sömnbeteende. Bädden registrerar alltifrån hjärtrytm och andning, till hur den sovande personen ifråga rör sig under sömnen. Detta kan alltså vara en värdefull hjälp för hemtjänst som på så sätt kan upptäcka avvikelser när äldre är ensamma hemma.

Wagner Ourique de Morais har även tagit fram ett datorspel som hjälper äldre att, genom imitation, öva tai chi för att förebygga fall. Personen som övar ska försöka efterlikna en tränares rörelser, som visas på en skärm.

– Det är ett seriöst spel, som har ett annat syfte än att bara vara underhållande och som kan bidra till förbättrad eller bibehållen hälsa, säger Wagner Ourique de Morais och betonar att han vill tacka alla som samarbetat och hjälpt honom under hans forskning.

Text och bild: MIKAEL EVARD

Om disputationen

Avhandlingens titel: Architecting Smart Home Environments for Healthcare: A Database-Centric Approach

Datum och tid: 16 september 2015, klockan 13.00–16.00

Opponent: professor Diego López-de Ipiña González-de-Artaza, Deusto Tech-INTERNET, Bilbao, Spanien

Huvudhandledare: professor Bertil Svensson, Högskolan i Halmstad
Bitr. handledare: docent Nicholas Wickström, Högskolan i Halmstad

Sidan uppdaterad 2015-09-16