Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-26

Strategisk studieresa till MIT i Boston

I dagarna reser representanter för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad till Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Boston i syfte att starta utbyte mellan lärosätena inom utbildning och forskning. Målet är att bli den första svenska certifierade filialen till MIT.

– Syftet med resan till Boston är att ansluta akademins 3D-lab till MITs världsomspännade nätverk inom 3D-tillverkning, ett så kallat FabLab. Det skulle innebära att Högskolan i Halmstad blir det första lärosätet i Sverige med en sådan verksamhet, berättar Henrik Barth, chef för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Makerrörelsen inspirerar

FabLab, en förkortning av Fabrication Laboratory, är ett eget varumärke och ett koncept utvecklat vid MIT. En grundläggande komponent i konceptet är en ökad öppenhet och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och även enskilda privatpersoner, enligt den så kallade makerrörelsens modell. Makerrörelsen förenar hantverk och teknik i ett makerspace, där vem som helst kan tillverka i princip vad som helst i en slags öppen verkstad med olika produktions- och prototypmaskiner.

– För att bli en certifierad filial, ett FabLab, krävs det att vi uppfyller vissa kriterier. Akademins besök i Boston är ett led i att kunna uppfylla kriterierna och på plats skaffa nödvändig kunskap och kompetens inför själva genomförandet, säger Henrik Barth.

Stärker utbildning och forskning

Att utveckla FabLab ligger i linje med Högskolans profil vad gäller att vara ett innovationsdrivande lärosäte och relaterar till flera pågående satsningar och projekt. Inte minst mot bakgrund av att 3D-teknik kommer att utgöra en allt större del i både befintliga och kommande ingenjörsutbildningar. Dessutom planeras en övergripande forskningsverksamhet, där 3D-teknik sammanbinder forskningsmiljöerna Centrum för innovation-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, CIEL, och Maskintekniks produktframtagning, MTEK.

– 3D-Lab och ett kommande FabLab skapar många möjligheter vid Högskolan, t ex teknikutveckling och entreprenörskap för lärarstudenter, skräddarsydda fysiska hjälpmedel för funktionshindrade eller nya tekniska lösningar där elektroniken är integrerad. Det är bara fantasin som sätter gränser, säger Henrik Barth.

Nytt arbetssätt för innovationsutveckling

Akademin representeras i USA av Bengt-Göran Rosén, forskningsledare MTEK, Magnus Holmén, forskningsledare CIEL, Joakim Tell, avdelningschef Innovation Management, och Marie Mattsson, biträdande akademichef.

Syftet med resan är även att föra diskussioner om former för utveckling av den amerikanska motsvarigheten till kompletta akademiska miljöer, strategiska uppbyggnader av ett attraktivt utbildningsutbud med kopplingar till labbet, samt möjligheter att arbeta med labbet som en ämnesövergripande helhet för hela akademin.

– I praktiken innebär detta en satsning på 3D-teknik som ett strategiskt område. Labbet möjliggör ett helt nytt arbetssätt för innovationsutveckling och kommersialisering av nya produkter som kommer att höja kvaliteten inom utbildning såväl som forskning, och innebär även en ökad öppenhet mot näringslivet och övriga samhället, säger Henrik Barth.

Förhandsvisning den 15 december

Ett första steg i uppbyggnaden av verksamheten blir en förhandsvisning av 3D-labbet den 15 december 2015, med målsättning att presentera och inviga ett certifierat FabLab under våren 2016.

Alla medarbetare vid akademin är inbjudna till förhandsvisningen inom ramen för akademins kollegium, som anordnas samma dag.

INGRID EKSTRÖM

En satsning på 3D-teknik kommer att höja kvaliteten inom utbildning såväl som forskning.

Bild: Joachim Brink

Sidan uppdaterad 2015-11-26