Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-05-08

Stress orsakar idrottsskador

Ett stort antal svenska elitidrottare skadar sig varje år, och skadorna kan i värsta fall ödelägga deras idrottskarriärer. I en färsk avhandling från Högskolan i Halmstad konstateras att idrottare som upplever mycket stress utsätts för en större risk att skada sig. Genom psykologisk träning, till exempel mindfulness, kan skador undvikas.

Andreas Ivarsson, som disputerar vid Högskolan i Halmstad idag, hoppas att hans forskningsresultat leder till att fler idrottare systematiskt börjar arbeta med stresshantering och på så sätt slipper skador.

– I vår forskning har vi funnit att upplevd stress är en psykologisk faktor som ökar risken för en idrottsskada. Mer specifikt innebär det att idrottare som upplever mycket stress i vardagen utsätts för en större skaderisk, säger Andreas Ivarsson som doktorerar inom psykologi och är knuten till både Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet.

Andreas Ivarsson har bland annat följt och studerat en grupp av 41 fotbollsgymnasieelever. Resultaten visade att psykologisk träning, baserad på mindfulness och acceptance-träning, minskade skaderisken för fotbollsspelarna.

Skaderisken minskar vid psykologisk träning

Andreas Ivarsson och hans forskarkollegor har undersökt om en psykologisk intervention, baserad på mindfulness och acceptance-träning, kan minska risken att råka ut för en idrottsskada. Resultaten visar att den grupp som fick psykologisk träning hade färre skador än kontrollgruppen som inte deltog i interventionen.

– Skador inom idrotten är ett stort problem och det är viktigt att skaffa sig kunskap för att kunna förebygga dem. Genom forskning där man både definierar riskfaktorer och testar interventionskoncept kan antalet idrottsskador förhoppningsvis minska, säger Andreas Ivarsson.

Text: LOUISE WANDEL

Mindfulness och acceptance-träning

Mindfulness, det vill säga medveten närvaro, är en meditativ stresshanteringsmetod. Syftet är att bygga upp förmågan av att vara närvarande i nuet och släppa alla möjliga bekymmer och andra orsaker till stress. Acceptance-träning, som är en metod närbesläktad med mindfulness, handlar om att acceptera att tankar alltid kommer att finnas men att man själv kan välja vilka man reagerar på.

Disputation den 8 maj

Andreas Ivarsson försvarar sin avhandling ”Psychology of sport injury: Prediction, prevention and rehabilitation in Swedish team sport athletes”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fredagen den 8 maj klockan 13:00 i sal R4129 på Högskolan i Halmstad.

Andreas Ivarsson genomför sin forskarutbildning vid Linnéuniversitetet och är verksam vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Bild: Privat

Sidan uppdaterad 2018-02-23