Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-14

Sverige kan bli föregångsland för framtidens energiförsörjning

Sverige har goda möjligheter att ställa om till 100 procent förnybar energi inom 25 år. Men vi måste vara beredda att satsa ännu mer för att ta ledningen i en utveckling som är nödvändig för att lösa klimatfrågan.

Det hävdar Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som i sin bok Förnybar energi beskriver förutsättningarna för framtidens energiförsörjning i Sverige.

Vad vi måste göra för att minska utsläppen av växthusgaser är mer aktuellt än någonsin inför FN:s klimatkonferens i Paris senare i höst. Det råder delade meningar om huruvida konferensen kommer att leda till några konkreta åtgärder, även om förhoppningarna är stora.

– Ett mål har dock uttalats vid de senaste konferenserna, att utsläppen ska begränsas så att medeltemperaturen på jorden inte ska stiga mer än två grader. Exakt vad det betyder i utsläppsnivåer finns det ingen enighet om. Men ett är säkert, utsläppen av koldioxid måste begränsas kraftigt, säger Göran Sidén.

Goda förutsättningar

Sverige har satt som mål att minska utsläppen med 40 procent till år 2020, jämfört med år 1990. År 2012 hade utsläppen minskat med 20 procent, vilket innebär att vi är på god väg mot målet, men trots detta ligger Sverige något över den genomsnittliga utsläppsnivån i världen.

– Med våra goda förutsättningar för förnybar energi skulle vi kunna ligga betydligt lägre. Vi skulle kunna leda utvecklingen och även stötta andra länder i högre utsträckning, säger Göran Sidén.

Hans forskning handlar om hur förnybar energi kan användas för att möta den globala miljöutmaningen. Nyligen kom andra och omarbetade upplagan av hans lärobok Förnybar energi (Studentlitteratur 2015), där han ger en bred översikt över den teknik som finns för olika förnybara energikällor och vilka möjligheter det finns att uppfylla samhällets mål. Första upplagen kom ut 2007.

Snabb utveckling

– Det är otroligt mycket som har hänt sedan dess, vilket överraskade mig. Inte minst att utvecklingen som helhet varit så positiv och att förutsättningarna för förnybar energi har blivit så mycket bättre. Det har gjort att användningen av solenergi, vindkraft och biobränsle har flerfaldigats, säger Göran Sidén.

Hittills har den största drivkraften för att ställa om till förnybara energikällor varit att de ger små utsläpp av klimatgaser. Men Göran Sidén visar i sin bok att förnybara energikällor nu också blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga genom att åtgärderna visat sig lönsamma på sikt. Omställningen kräver visserligen större investeringar initialt, men innebär lägre kostnader över tiden. Till exempel har investeringar i industrin ofta en återbetalningstid på högst sex – sju år.

– En genomgripande omställning av energisystemet är inte längre ett tekniskt eller ekonomiskt problem. Den går att genomföra med befintlig teknik och god ekonomi. Prisutvecklingen för alla energikällor är gynnsam, framhåller Göran Sidén.

100 procent år 2040

I boken beskriver han hur Sverige skulle kunna göra en omställning till en ny energibalans, motsvarande 80 procent förnybar energi år 2030. I den nya balansen skulle biobränslen motsvara nära hälften av vår energiförbrukning, bland annat genom att använda allt mer energi från skogen och lantbruket till transporter.

– Det ligger gott och väl inom prognosen för vad som kan utvinnas, under förutsättning att trenden med minskad energiförbrukning fortsätter. Det skulle vara en bra utgångspunkt för att uppnå 100 procent förnybar energi kring år 2040 i Sverige. Som jag ser det är framtiden för förnybar energi fortsatt ljus!

Läs om boken på förlagets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2015-10-14