Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-09

Teknisk design ställs ut på campus

De flesta har säkert lagt märke till de två stora kuberna på campusområdet, på vägen mellan Högskolehallen och hus P.
Det många kanske inte vet är att de innehåller utställningar av produkter som har skapats av studenter på Maskiningenjörsprogrammets inriktning teknisk design.

Martin Bergman vid Projekt kuben

– Utställningarna i kuberna är ett sätt att visa upp vad materialdesign handlar om på ett konkret sätt. Det är viktigt eftersom designprocessen är så olik det mesta i övrigt inom ingenjörsutbildningen, säger Martin Bergman, doktorand i materialdesign och lärare på designkurserna.

Just nu visas olika modeller av brödrostar, alla mer eller mindre fantasifulla, som studenterna har tagit fram för att kunna passa in i IKEA:s sortiment.

Brödrostar för IKEA

I den ena kuben visas alster från kursen Designmetodik I, som är en grundkurs om material och form. Den andra visar resultatet från kursen Semantik, som är en fortsättningskurs med fokus på användbarhet i den meningen att produkten ska vara designad på ett sätt som gör att man direkt förstår dess funktionalitet.

Till varje brödrost finns en förklarande text, som beskriver tanken bakom brödrostens utseende och funktionalitet.

– Det här är resultatet av ett fiktivt projekt, men i de allra flesta fall arbetar studenterna med riktiga uppdrag. Syftet är att de ska lära sig materialdesign så tidigt som möjligt i utbildningen, förklarar Martin Bergman, som även är knuten till forskningsmiljön Maskinteknisk produktframtagning, MTEK.

Två utställningar per termin

Kuberna ägs av Design Halland, som ingår i ett nationellt nätverk, Design Region Sweden, där Martin Bergman och Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik, representerar Högskolan i Halmstad.

– Tanken var från början att kuberna skulle vara mobila utställningar runt om i Halland. Men i stället hamnade de undanskymda under en presenning här på campus, där jag hittade dem för ett par år sedan, säger Martin Bergman.

Utställningarna byts ut efter varje kurs, vilket motsvarande två gånger per termin. Brödrostarna finns att beskåda fram till årsskiftet.

INGRID EKSTRÖM

Sidan uppdaterad 2015-11-11