Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-04-24

Tyst minut på Europas lärosäten 27 april

European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet måndag den 27 april klockan 12.00. Syftet är att tillsammans markera att vi fördömer alla former av våld mot utbildning och att hedra offren från terrorattentatet vid Garissa University College i Kenya den 2 april då 147 människor dödades och 79 skadades. Högskolan i Halmstad ställer sig tillsammans med övriga svenska universitet och högskolor bakom initiativet och bjuder in medarbetare och studenter att delta.

Information in English.

EUA framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanar därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning.

Ledningsrådet vid Högskolan i Halmstad kommer att hålla den tysta minuten i samband med sitt sammanträde på måndagen, och uppmanar alla vid lärosätet som har möjlighet göra samma sak. Det är upp till varje enskild medarbetare och student att hantera om och hur man kan delta i den tysta minuten den 27 april klockan 12.00.Högskolan i Halmstad bjuder in medarbetare och studenter att delta i den tysta minuten den 27 april kl. 12. Syftet är att fördöma alla former av våld mot utbildning och hedra offren från terrorattentatet mot ett universitet i Kenya den 2 april.

Sidan uppdaterad 2015-04-24