Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-12

Utbildning i biomedicin håller hög kvalitet

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, ger grundutbildningen i biomedicin vid Högskolan i Halmstad det samlade omdömet hög kvalitet. Detta efter att UKÄ följt upp sin tidigare utvärdering av utbildningen.

– Det är ett glädjande besked från UKÄ som nu innebär att samtliga utbildningar vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap har omdömet hög kvalitet, säger akademichef Henrik Barth.

Det var under våren 2014 som UKÄ vid sin kvalitetsutvärdering påpekade brister för utbildning som leder till kandidatexamen i biomedicin, och ifrågasatte då Högskolans examenstillstånd. Efter detta har lärosätet gjort en analys av orsaken till bristerna och redovisat de åtgärder som vidtagits.

Uppfyller kvalitetskraven

Vid sin uppföljning bedömer nu UKÄ att utbildningen uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att det inte längre finns skäl att ifrågasätta Högskolans examenstillstånd.

– Det har varit ett stort arbete att förändra utbildningen, från att ha varit relativt praktiskt inriktad till ett större vetenskapligt innehåll. I det omarbetade upplägget integreras forskning och utbildning på ett tydligare sätt, säger Hanneke Boon, studierektor för programmet.

Fysisk aktivitet kopplat till hälsa

Ämnet biomedicin är aktuellt i samhället i stort. Inte minst mot bakgrund av en allt större kunskap om att fysisk aktivitet är viktigt för hur vi mår och ett ökande intresse för träning och olika träningsformer.

– Utgångspunkten i ämnet biomedicin är kunskapen om hur människokroppen fungerar vid sjukdom och hälsa och med vår unika inriktning mot fysisk träning får studenterna en djupare kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan och vilka förändringar som sker i kroppen när man tränar. Den kunskapen är en förutsättning för att hitta rätt sorts träning vid eventuella, sjukdomar, skador eller andra hälsoproblem, berättar Hanneke Boon.

Aktuell arbetsmarknad

Biomedicin – inriktning fysisk träning, kan läsas på grundnivå motsvarande 180 högskolepoäng vid Högskolan i Halmstad. Utbildningen syftar till att öka förståelsen för människokroppen och hur den påverkas av olika faktorer, och vänder sig till den som är intresserad av hur kroppen fungerar, vad som sker vid ohälsa och hur ett aktivare liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre. Fysiologi, anatomi, träningslära och vetenskapliga metoder är en viktig del i utbildningen.

Efter avslutade studier kan man bland annat arbeta på biomedicinska lab, som tränings- eller hälsorådgivare eller med framtagning och utveckling av träningsmetoder, mätmetoder eller träningsprodukter. Det är även möjligt att läsa vidare på avancerad nivå och ta en magisterexamen i biomedicin.

INGRID EKSTRÖM

Sidan uppdaterad 2015-11-12