Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-06-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-06-01

Vår trådlösa tidsålder kräver smartare nätverkskommunikation

Utvecklingen av trådlös kommunikationsteknik, och alla tillämpningar detta möjliggör, förändrar även drastiskt kraven på prestanda. Många trådlösa tillämpningar har strikta tidskrav, speciellt om systemen interagerar med människor. Om tidskraven inte uppfylls kan det få katastrofala följder, eftersom systemen kan orsaka skada för människor om de fallerar.

In English.

Le-Nam Hoang, doktorand vid Högskolan i Halmstad, presenterar idag sin licentiatavhandling. Forskningen i hans avhandling syftar till att uppfylla de realtidskrav som moderna tillämpningar ställer på trådlös kommunikationsteknik.

– Resultatet av min forskning besvarar två frågor: hur kan sannolikheten ökas för att meddelanden i trådlösa distribuerade styrsystem levereras både korrekt och i rätt tid, utan att fördröjningen samtidigt ökar? Och hur kan denna lösning integreras i existerande hårdvara med låg komplexitet och låg kostnad, samtidigt som den tillhandahålla förutsägbar fördröjning?

Utmaningar

Det finns många fördelar med trådlös kommunikation när tillämpningar där styr- och reglersystemen blir allt rörligare, mer självgående och uppkopplade. Exempel på tillämpningar är självstyrande fordonståg på våra vägar och uppkopplade intelligenta fabriker. Det ställs dock höga krav på distribuerade styrsystem, både vad gäller tillförlitlighet och på fördröjning, så kallade ”realtidskrav”. Dessutom är trådlösa kommunikationskanaler mer utsatta för brus och störningar är trådbundna kanaler.

– På grund av denna utsatthet blir kraven på tillförlitlighet och fördröjning extra svåra att hantera i trådlösa nätverk. I min licentiatavhandling presenterar jag ett ramverk som kan uppfylla just de realtidskrav som ställs i distribuerade styrsystem, säger Le-Nam, som kommer fortsätta att forska mot sin doktorsexamen vid Högskolan i Halmstad.

Ramverksstruktur för realtidskommunikation

Figuren är ett exempel på en ramverksstruktur för realtidskommunikation – detta ramverk är för fordonståg med N lastbilar.

Text: LE-NAM HOANG och LOUISE WANDEL

Le-Nam Hoang, doktorand på Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, presenterar sin licentiatavhandling den 1 juni 2015.

Le-Nam Hoang, doktorand på Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, presenterar sin licentiatavhandling den 1 juni 2015.

Licentiatseminarium

Avhandlingens titel: Relaying for Timely and Reliable Message Dissemination in Wireless Distributed Control Systems

Tid: 1 juni kl. 13.15

Plats: Haldasalen, Visionen

Opponent: Docent Fredrik Brännström, Chalmers

Examinator: Professor Anatanas Verikas, Högskolan i Halmstad

Huvudhandledare: Docent Elisabeth Uhlemann, Högskolan i Halmstad

Bihandledare: Professor Magnus Jonsson, Högskolan i Halmstad

Sidan uppdaterad 2015-06-01