Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-18

Veronica Brock får Högskolans pedagogiska pris

Feedback, många skratt och experimenterande. Det är vad Veronica Brock, universitetsadjunkt i engelska, använder i sin undervisning. Nu har hon tilldelats Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2015.

– Det som driver mig är att få studenterna att samverka och lära sig tillsammans, och det bästa sättet att göra det är genom handling – inte genom det skrivna ordet, säger Veronica Brock.

I hennes undervisning är det därför viktigt att hon får återkoppling från sina studenter och att man skrattar mycket tillsammans och experimenterar fram vad som fungerar.

Har undervisat i Sibirien

Veronica Brock kommer ursprungligen från England och har en lång bakgrund inom TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Det är en internationell förening av yrkesverksamma som arbetar med att höja kvaliteten på engelsk språkundervisning genom professionell utveckling och forskning.

Veronica Brock har jobbat med att undervisa blivande lärare både hemma i England och flera andra länder, exempelvis i Sibirien, Kazakstan, Indien och alltså Sverige. Veronica Brock kom till Högskolan i Halmstad som utbyteslektor från Wolverhampton University hösten 2009 – och valde att stanna.

Inspirerades av svenska som andraspråk

Något som starkt har kommit att påverka hennes sätt att undervisa var när hon på 1980-talet gick en kurs i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Då fick hon möta en undervisningsmetod som blev avgörande för hennes eget arbete som lärare och hennes pedagogik. Hon tycker att universitet i stället för ”torra tråkiga föreläsningar” använde sig av väldigt bra exempel på god högskolepedagogik.

– Kursen svenska som andraspråk förändrade mitt liv som högskolepedagog, säger Veronica Brock.

Priset tillkännagavs vid Högskolans personalmöte under torsdagen. Prisutdelningen kommer att ske i samband med akademisk högtid under 2016.

Text: MIKAEL EVARD
Bild: JOACHIM BRINK

Prismotiveringen lyder:

Veronica Brock, universitetsadjunkt i engelska, tilldelas för sitt skickliga pedagogiska arbete 2015 års pedagogiska pris på Högskolan i Halmstad.

Veronica är en mångårigt erfaren och synnerligen entusiastisk och kunnig lärare med förmåga att stödja, uppmuntra och utmana studenters lärande. Genom att utveckla egna verktyg för att hjälpa studenterna i deras lärprocess bidrar hon till att väcka, stimulera och inspirera till nyfikenhet för ämnet och i sin undervisning lyckas hon på ett skickligt sätt binda ihop ämnet med ämnesdidaktiken. I sin lärarroll är hon både stöttande och krävande och uppmanar studenterna till kritiskt tänkande.

Veronica är en omtyckt lärare och inspirationskälla för såväl studenter som kollegor och hennes lärargärning utgör en stor betydelse för Högskolan i Halmstad under många år framöver. Det är därför med glädje och stolthet som vi överlämnar lärosätets pedagogiska pris till Veronica Brock.

Veronica Brock är den sjunde läraren som har fått ta emot Högskolans pedagogiska pris.

Om det pedagogiska priset

Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007. Det har sedan dess delats ut sex gånger tidigare.

Utmärkelsen går till en lärare som anses vara särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Vinnaren får delta i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

Det är Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan som delar ut priset. Personal och studenter kan nominera en eller flera kandidater. En arbetsgrupp som består av meriterade/excellenta lärare har sedan uppgiften att ta fram förslag till pristagare. I gruppen ingår även en extern person kunnig inom högskolepedagogik.

Sidan uppdaterad 2015-12-18