Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-20

Vicerektor Pernilla Nilsson Sveriges expert på internationellt skolmöte

The International Summit on the Teaching Profession – ISTP – är ett av världens viktigaste forum för dialog om skola och utbildning. I år hålls mötet den 29–30 mars i Kanada och från Sverige deltar Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Med sig har hon professor Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstads vicerektor, som bland annat vill lyfta fram den svenska lärarutbildningen.

Pernilla Nilssons roll under resan är att som skolforskare och expert representera landet, delta i samtal och vara ett stöd för Aida Hadzialic i olika frågor.

– Jag hoppas kunna bidra med en del kloka tankar om hur vi arbetar i Sverige. Det finns även mycket att lära från andra OECD-länder som satsar mycket mer på lärares kompetensutveckling än vad vi gör och där lärares status är en helt annan. I Sverige har vi en bra lärarutbildning och detta är något jag kommer att passa på att prata om. Här har flera andra länder mycket att lära av oss, berättar Pernilla Nilsson, vicerektor med ansvar för grundutbildning och professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad.

Temat för årets möte är ”implementering av effektiv undervisningspraktik för lärare”. Under en av sessionerna kommer frågor om lärares professionella kunskap i relation till elevers måluppfyllelse att diskuteras. Bild: ANDERS ANDERSSON

ISTP startade 2011. Mötet hålls varje år och är ett av världens viktigaste forum inom sitt område. Arrangör är bland annat OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Kommer att ha ett tydligt budskap

Mötet hålls i Banff, Kanada, och pågår den 29–30 mars. Det svenska Kanadabesöket är dock längre än så, och inleds redan den 27 mars med olika studiebesök som bland annat handlar om avhoppade elever och integration.

Temat för årets möte är ”implementering av effektiv undervisningspraktik för lärare”. Under en av sessionerna kommer frågor om lärares professionella kunskap i relation till elevers måluppfyllelse att diskuteras.

– Under denna session förväntas jag göra inlägg och jag kommer att bisitta Aida vid ministerbordet. Jag har fått i uppdrag att ha ett tydligt budskap och det blir spännande att få driva frågan om vikten av lärares professionella kunskap och hur vi kan stödja lärare med kompetensutveckling som utgår från deras behov, säger hon.

Visar att Högskolan ligger i topp

När utbildningsdepartementet skulle välja ut vem som skulle bli Sveriges expert under resan stod Pernilla Nilssons namn högst upp på listan. För Högskolan i Halmstad är detta ett viktigt uppdrag som tydligt visar att lärosätet ligger långt fram när det gäller skola och utbildning.

– En anledning till att valet föll på mig kan ha att göra med att jag som forskare skriver mycket om skolan och är aktiv i samhällsdebatten, och att jag både som lärarutbildare och forskare har ett stort intresse för läraryrket och verkligen brinner för de frågorna, säger hon.

För Högskolan i Halmstad är detta ett viktigt uppdrag som tydligt visar att lärosätet ligger långt fram när det gäller skola och utbildning. Bild: ANDERS ANDERSSON

Förhoppningen är att besöket ska sätta Högskolan i Halmstad på OECD:s karta, och leda till ett större kontaktnät med både forskare och politiker.

– Jag kommer att ha med mig en massa material som beskriver Högskolan. Jag kommer ju att träffa OECD-ländernas samtliga ministrar samt företrädare för ländernas fackliga organisationer så det finns många möjligheter att prata om vårt lärosäte ur flera perspektiv. Att resa tillsammans med Aida blir också ett sätt att kunna ta chansen och berätta mer om vår verksamhet, berättar Pernilla Nilsson.

Ett hedersuppdrag

Pernilla Nilsson menar även att besöket på lång sikt kan gynna andra forskare än skolforskare på lärosätet.

– Integrations- och mångfaldsfrågan är ett annat viktigt tema på konferensen som intresserar många på Högskolan i Halmstad. Inom det området har vi mycket att vara stolta över som är värt att uppmärksamma, säger hon, och fortsätter:

– Det ska bli väldigt spännande och känns verkligen som ett hedersuppdrag. Men visst får man lite resfeber. Förväntningarna på mig är ganska höga men det blir en spännande och lärorik utmaning.

JOACHIM BRINK

Fakta: ISTP 2015

The International Summit on the Teaching Profession (ISTP) är ett årligen återkommande evenemang som startade i New York år 2011. En av arrangörerna är Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). I dag är mötet ett av världens viktigaste forum för dialog om skola och utbildning. ISTP 2015 arrangeras i Banff, Kanada den 29–30 mars 2015.

Läs mer: www.istp2015.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

"Jag hoppas kunna bidra med en del kloka tankar om hur vi arbetar i Sverige. I Sverige har vi en bra lärarutbildning och detta är något jag kommer att passa på att prata om", säger Pernilla Nilsson, vicerektor och professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad. Bild: IDA LÖVSTÅL

Förhoppningen är att besöket ska sätta Högskolan i Halmstad på OECD:s karta, och leda till ett större kontaktnät med både forskare och politiker. Bild: JOACHIM BRINK

Sidan uppdaterad 2015-04-01