Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-06

Vinnova-pengar för att utveckla ungas digitala kompetens

En ny kreativ utvecklingsmiljö, en så kallad makerspace, ska skapas på Högskolan i Halmstad. För att hjälpa till i uppstartsfasen har Vinnova beviljat 250 000 kronor till projektet ”Digital kompetens för innovation och samhällsutveckling”.

På senare år har makerkulturen fått ett allt större genomslag. Makerkulturen har sin grund i klassisk slöjd- och uppfinnartradition, men tar det ett steg längre genom att även använda modern teknologi. Över hela världen finns numera så kallade makerspaces – platser där unga och gamla möts för att uppfinna och tillverka.

Vidga förståelsen för teknik

– Ett syfte med det nya projektet är att öka samarbetet mellan makers och samhället för att fler unga ska få upp intresset för teknikens möjligheter och vidgad förståelse för teknik som något kreativt och formbart, säger Pernilla Nilsson, projektledare och professor i naturvetenskapens vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Ytterligare ett syfte är att projektet ska bidra till att utveckla barns och ungas ”digitala läskunnighet” för att de ska kunna fungera som samhällsmedborgare i det teknikintensiva samhälle vi i dag lever i.

– Projektet ligger inom ramen för forskningsområdet Framtidens lärande och är ett samarbete med forskare på Aalborg universitet. I projektet kommer vi också att samarbeta med forskare vid Akademin för informationsteknologi, säger Pernilla Nilsson.

Stödja ungas digitala intelligens

Högskolan har internationellt ledande forskning inom didaktik och lärande samt ett väl utvecklat samarbete med Halmstads kommun. På samma gång finns nationellt och internationellt ledande forskning i informatik och datavetenskap där en så kallad Living Lab-kultur har utvecklats och deltagarstyrd design förekommer i ett flertal forskningsprojekt.

– Detta skapar goda förutsättningar för att stödja utveckling av barns och ungas digitala kompetens, säger Pernilla Nilsson.

Projektet utvecklas som ett samarbete mellan forskare vid Högskolan i Halmstad och forskare vid Aalborg universitet. En viktig del i samarbetet handlar om att utbyta erfarenheter och lära av de goda exempel som har utvecklats vid Aalborg universitet.

– Birgitte Holm Sörensen, professor vid Aalborg universitet, är associerad till forskningsområdet Framtidens lärande och har viktig erfarenhet inom området. I Danmark finns till exempel digitala demonstrationsskolor, det så kallade FabLab-konceptet samt det nya skolämnet hantverk och design som ersätter det tidigare slöjdämnet. Här finns mycket inspiration att hämta, säger Pernilla Nilsson.

Ny utvecklingsmiljö

I projektet ska en utvecklingsmiljö byggas där lärare och skolklasser arbetar tillsammans med studenter och forskare. Aktiviteter för detta kan till exempel vara att tillsammans med lärare och elever arbeta med komplexa frågor och problem som inte har något givet svar. Det kan till exempel röra sig om att designa en möbel, ett klassrum eller att ta fram ett användargränssnitt till en app som på olika sätt förklarar samhällsfrågor, naturvetenskapliga begrepp eller matematiska problem. Det kan också handla om att anordna utvecklingsmiljöer och testplattformar för lärare om hur och på vilket sätt kan skapande IT användas i undervisningen.

Projektet ska slutrapporteras den sista januari 2017.


Högskolan i Halmstad har fått pengar från Vinnova till uppstarten av ett så kallat "makerspace" en plats där människor kan samlas för att uppfinna och tillverka. Bild: JOACHIM BRINK

Pernilla Nilsson, projektledare för ”Digital kompetens för innovation och samhällsutveckling”.

Sidan uppdaterad 2015-10-06