Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-04-05

Biomedicin sätter fokus på vad fysisk aktivitet gör för hälsan

Den 6 april är det världsdagen för fysisk aktivitet, något som ligger Ann Bremander, nytillträdd professor i biomedicin vid Högskolan i Halmstad, varmt om hjärtat.

– Kunskapen om vad fysisk aktivitet har för fysiologiska effekter på kroppen och hur det positivt kan påverka hälsan hos såväl personer med kroniska sjukdomar som hos friska, efterfrågas allt mer i vårt samhälle. Ämnet är mer aktuellt än någonsin, alla dagar om året, säger hon.

Intresset för fysisk aktivitet och träning har ökat de senaste åren. Både utifrån hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att vi ska hålla oss friska, men även hur olika sjukdomar kan påverkas positivt genom att vi är aktiva. Fysisk aktivitet, träning och ett minskat stillasittande påverkar människokroppen på alla nivåer, från minsta molekyl till allmänt välmående, områden det studeras och forskas om på biomedicinutbildningen vid Högskolan i Halmstad, som organisatoriskt hör till Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

– Vår utbildning inom biomedicin med inriktning fysisk träning är unik i Sverige, genom sitt fokus på vad fysisk aktivitet gör för hälsan med tydlig förankring i naturvetenskapen, berättar Ann Bremander.

– Vi har nyligen genomfört en stor satsning på att utveckla ämnet biomedicin vid lärosätet, bland annat genom att höja antagningskraven, tydliggöra de naturvetenskapliga basämnena och kopplingen till fysisk träning samt ökat andelen laborationer på grundutbildningen, fortsätter hon.

Ny professur

Dessutom finns det fler lärartjänster, en större andel disputerade lärare och, inte minst, den nya professuren.

– Som professor är mitt uppdrag att se till att vår forskning håller hög kvalitet och är internationellt gångbar. Vi har mycket bra forskning idag, men den kan göras ännu bättre genom samarbete, både inom Högskolan i Halmstad och med andra lärosäten, säger Ann Bremander, som även är studierektor för Högskolans magisterprogram i biomedicin.

– Biomedicin är ett brett ämne, med flera olika inriktningar där inriktningen fysisk träning bara finns vid Högskolan i Halmstad. Det växer upp allt fler arbetstillfällen på olika laboratorier, där man måste ha goda fysiologiska kunskaper om kroppen för att arbeta, både i Sverige och internationellt.

Bakgrund inom vården

Ann Bremander är själv både sjuksköterska och sjukgymnast i grunden, och steget till forskning kring fysisk aktivitet och träning låg nära till hands. Hon disputerade 2006 vid medicinska fakulteten i Lund. Sedan dess har hon bland annat studerat vad fysisk aktivitet har för effekt vid kroniska sjukdomar och är fortfarande knuten till forskningsstiftelsen FoU Spenshult .

Inom den biomedicinska forskningen på Högskolan i Halmstad finns det forskningsprojekt inriktade på fysisk aktivitet och muskelfunktion hos patienter med reumatiska sjukdomar och kronisk smärta, effekter av träning vid olika livsstilssjukdomar, fysiologiska aspekter av träning, prestation och skador, samt rehabilitering av elitidrottare.

Vardagsmotion

Världsdagen för fysisk aktivitet, ” World Day for Physical Activity”, arrangerades för första gången av Världshälsoorganisationen WHO år 2002. Numera står ett antal organisationer i USA och Sydamerika bakom arrangemanget.

– Jag vill att så många som möjligt ska ha kunskap om hur viktig den vardagliga fysiska aktiviteten är för vår hälsa, säger Ann Bremander och uppmanar alla att gå, cykla eller springa en extra runda just den 6 april för att uppmärksamma årets event.

INGRID EKSTRÖM

Sidan uppdaterad 2016-04-05