Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-09-13

Elektronikcentrum ett år – nu har företagen hittat hit

ECH (Elektronikcentrum i Halmstad) invigdes i september i fjol. Ett år senare är det ett aktivt labb och en efterfrågad testanläggning – och också början till den mötesplats som det var tänkt för att främja innovation, utbildning och forskning inom området elektronik.

– Redan före den officiella invigningen var företag på plats och gjorde mätningar, och antalet företag som använder ECH ökar ständigt, säger Emil Nilsson, forskare och kontaktperson för ECH.

All elektronik måste testas och certifieras, men i Sverige är det långa kötider till testhusen. Med sina två mätkammare kan ECH spara mycket utvecklingstid för regionens företag. EMC-mätning erbjuds, men också mikrovågs- och antennmätningar samt ett elektroniklabb.

ECH, Elektronikcentrum, invigs och minetern talar

Invigning av Elektronikcentrum i Halmstad och konferens för Forskning för innovation i september förra året. Helene Hellmark Knutsson, Sveriges minister för högre utbildning och forskning, talade.

Några av företagen som skapade ECH i samverkan med Högskolan har också använt anläggningen regelbundet sedan dag ett, exempelvis AES Nordic, NIBE och HMS Industrial Networks.

– Men ett antal företag som testar i ECH hade vi inte kontakt med tidigare. Det har gått snabbare än vi trodde att få hit nya företag, säger Emil Nilsson.

Upptagningsområdet sträcker sig från Malmö till Göteborg och in i Småland.

– Än så länge hittar företagen oss själva och de berättar för varandra.

Tid och tillgång

Per-Ola Stenborg, teknisk chef på miljöövervakningsföretaget Celsicom, följde med intresse uppbyggnaden av testanläggningen. När företaget under året lade sista handen vid utvecklingen av en ny produkt gav den nya anläggningen tillgång till ny och bättre utrustning för radiomätningar. Per-Ola Stenborg säger att ECH sparar företaget pengar och inte minst tid:

– Hade inte ECH funnits hade jag fått göra två saker: köpa in utrustning som jag bara hade behövt använda kort tid, då är det mycket enklare att använda ett labb där allt är på plats och färdigt. Och sedan hade vi fått lägga restid till Göteborg eller någon annanstans. Nu har vi kunnat sluttesta hemma. Vi kan dessutom lätt återkomma och kontrollera någon detalj om det behövs, och veta att resultaten är tillförlitliga. Tidsvinst och lättillgänglighet är den stora styrkan för oss med ECH.

Celsicoms personal är utspridd i regionen.

– Att jag har mitt kontor i Halmstad beror till stor del på att elektronik- och mjukvaruutecklingen är mer levande här. Närheten till Högskolan är en viktig del av det, säger Per-Ola Stenborg.

ECH, Elektronikcentrum i Halmstad

Kvällstid är ECH belyst, färgen beror på årstid. (Bilden är ett montage.)

Ett större grepp

Inom utbildningar har ECH använts inom olika demonstrationer på i grund- och vidareutbildning inom elektronik.

– Men mycket mer går att göra, säger Emil Nilsson. I våras rekryterade vi en forskningsingenjör som sköter labbet och han kopplar ett större grepp. Nu börjar vi skapa ett riktigt bra forum för både utbildning och forskning.

Ett bra exempel på där utbildning, forskning och utveckling förenats i företagssamverkan på ECH är inom det KK-finansierade forskningsprojectet EMC NG (Electromagnetic Compatibility for Next Generation of Embedded Devices).

– Inom ett utvecklings- och forskningsprojektet hjälpte vi Swedish Adrenaline att ta fram antenner i testkammaren. Studenter kunde göra examensarbete kopplade till företaget om radar för medicinska applikationer, och vi forskare kunde publicera resultat av projektet på en forskningskonferens.

Ett radarföretag som anlitar ECH har blivit en av flera värdefulla kontakter för att göra ännu bättre ansökningar om forskningsmedel.

– Det är jätteintressant eftersom vi nu också samarbetar med adjungerande professor Hans Hellsten från Saab för att forska mer om radar. De kontakter vi knutit med radarföretag via labbet gör våra ansökningar om forskningsmedel ännu bättre.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: ANDERS ANDERSSON, JOACHIM BRINK

Emil Nilsson i ECH

Allmänheten besökte ECH efter invigningen. Emil Nilsson, forskare, berättade.

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

ECH är skapat av Högskolan i Halmstad i samverkan med västsvenskt näringsliv. ECH gör att regionen, och därmed hela Sverige, på allvar kan konkurrera på den globala teknikmarknaden.

Den potentiella tillväxten för elektronikområdet är enorm. Det kommer att finnas mer än 50 miljarder uppkopplade elekronikenheter år 2020.

Urban Bilstrup är projektledare, ECH

Urban Bilstrup är projektledare för ECH.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är förmågan hos en apparat, utrustning eller system att fungera i sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i denna omgivning.

Sidan uppdaterad 2016-09-19