Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-12-01

En bättre miljö när barnen får bestämma

Under hösten har barnen i klass 4 på Andersbergsskolan i Halmstad fått arbeta med samhällsbyggnadsteknik på sina egna villkor. Inom ett gemensamt projekt mellan Halmstads Fastighets AB (HFAB), KomTek och Högskolan i Halmstad har eleverna tagit fram idéer till utformningen av gångstråk på Andersberg så att det ska passa barnen – Barnens stråk. Redan under nästa år kommer de att kunna se sina idéer förverkligade.

Projektet ”Arkitekter i skolan” startade i september när HFAB gav ett uppdrag till eleverna att ta fram idéer om en miljö utifrån vad de ville uppleva i området. Fyra träffar genomfördes enligt dialogmodellen. Metoden har utvecklats i stadsutvecklingsprojektet DrottningH i Helsingborg, utifrån FN:s barn­konvention, som bygger på att unga är medborgare som har rätt att delta i samhällsplanering i sin närmiljö.

– ”Arkitekter i skolan” syftar till att skapa möten för dialog och kunskapsutbyte kring stadsutveckling mellan planerare och barn. Planarkitekter lär känna ett område ur barnens perspektiv och barnen lär känna sin närmiljö med hjälp av experterna. De får också delta i diskussionen om framtida utvecklings­möjligheter för området och få förståelse för vem som har ansvar för planering och byggande, säger Ingrid Svetoft, universitetslektor i byggteknik vid Akademin för humaniora, lärande och samhälle på Högskolan i Halmstad, som har tagit fram dialogmodellen.

Dialogmodellen som metod

Dialogmodellen är en metod där man, i korthet, utgår från tre tidsperspektiv, nutid, dåtid och framtid, med hållbar utveckling som gemensamt tema. Arbetet sker med stöd av olika kommunikations- och visualiserings­verktyg och innebär att elevernas lärande sker i samverkan mellan olika aktörer kring samhällsbyggandet och även involverar lärare och pedagoger. Som stöd i projektet har det funnits med processledare från KomTek, en pedagog från Hallands konstmuseum, samt arkitekter från White, representanter för kommunens fastighetskontor och HFAB.

”Det är barnens tur att bestämma”, tycker Jovan Cubra som går i årskurs 4 på Andersbergsskolan, och visar sitt förslag på Barnens stråk, som han också pekar på på bilden.

– Dialogmodellen gör det möjligt för elever att delta i ett systematiserat och strukturerat arbete kring entreprenöriellt lärande och samhällsbyggande. Det är precis de färdigheter, förmågor och kompetenser som vi behöver förbereda våra elever i inför morgondagens arbetsmarknad och samhälle, enligt läroplanen, säger Ingrid Svetoft.

De tre första träffarna var mer teoretiska där KomTek kompletterade med olika teknikprojekt som innebar byggande av ”ritrobot”, ljusslingor m.m., medan den fjärde träffen gav möjlighet att bygga modeller och samarbeta kring idéerna. Projektet avslutades den 5 november med vernissage och utställning, med diskussioner om elevernas idéer och förslag på utformning. HFAB visar även upp projektet på sitt huvudkontor, där allmänheten kan få ta del av barnens förslag.

– Projektet handlar inte bara om arkitektur, utan betyder så mycket mer. Barnen får lära sig nya begrepp och får ett perspektiv kring hur det rent historiskt såg ut i Andersbergsområdet förut. Målet för nästa år är att verkställa delar av elevernas idéer på Barnens stråk, säger Johan Björnqvist, förvaltare HFAB.

– Det är viktigt att skapa kontakt med eleverna tidigt, i och med att de är nästa generation som kommer att bo i Andersberg. Dessutom når vi oftast föräldrarna genom barnen, fortsätter han.

Nöjda elever

Eleverna själva är glada över att ha fått vara med om att utveckla sin närmiljö och ta ut svängarna när det gäller både fantasi och kreativitet.

– Jag tycker projektet har varit jätteroligt och jag har lärt mig mycket av det, säger Tala Nofal och visar upp sin teckning av en magisk skolgård med bland annat en sten som blir varm när man rör vid den.

Jovan Cubra är också mycket nöjd när han pekar ut det planerade Barnens stråk på kartan:

– Det brukar vara så att vuxna oftast bestämmer, men nu är det barnens tur att göra det och vi kan tillsammans göra något fantastiskt!

Följeforskning del av projektet

Följeforskning i projektet sker med koppling till Centrum för lärande i kultur och samhälle (CLKS) samt Framtidens lärande på Högskolan i Halmstad. Tillsammans med olika nationella och internationella forskarkontakter kommer gemensamma seminarier och workshoppar att kunna ordnas för kunskapsutbyte. Tidigare i höst presenterade Ingrid Svetoft dialogmodellen på konferensen ”Room for Children in the City” i Stockholm med deltagare som arbetar med liknande modeller i bland annat Japan, Egypten och Frankrike.

Text: INGRID EKSTRÖM
Bild: MARIA NAREVIK (där inget annat anges)

FAKTA
FN:s barnkonvention

Artikel 12: Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

Artikel 3: När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”. Det betyder att de vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet kommer att påverka dig. Du ska få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets bästa” när beslutet rör många barn.

”Det praktiska genomförandet av dialogmodellen bildar ett viktigt material och underlag för nya forskningsprojekt, med möjlighet att arbeta med flera olika perspektiv”, förklarar Ingrid Svetoft, universitetslektor i byggteknik. Bild: MAGNUS KARLSSON

Tala Nofal har ritat en skolgård med ett magiskt inslag: ”Det är en sten som blir varm när man rör vid den.”

”KomTek står för Kommunala entreprenörs- och teknikskolan och vi har samarbeten med olika skolor. Vi bidrar bland annat med material och håller workshoppar. Vi låter eleverna få känna på olika material och de får även lära sig olika begrepp. Projektet är verkligt, vilket gör det så viktigt”, säger Clara Ottosson från KomTek.

”Tidigare har projektet varit ganska övergripande, nu är vi inne på fjärde omgången och innebörden är mer klar. Barnen lär sig bland annat det svenska språket och hur det såg ut i Andersbergsområdet förut. Målet är att verkställa delar av elevernas idéer redan under 2017”, säger Johan Björnqvist, förvaltare på HFAB, om samarbetet med bland annat Andersbergsskolan.

Sidan uppdaterad 2018-01-16