Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-02-25

En kvarts miljon till stipendier i hälsoteknik

Hälsoutmaningar och deras lösningar hör till vår tids ödesfrågor. Det var därför med glädje som Högskolan i Halmstad i dag tog emot nästan en kvarts miljon kronor från föreningen Hälsoteknikalliansen som samtidigt avvecklas. Pengarna är öronmärkta för stipendier till studenter som utvecklar idéer inom hälsoteknikområdet.

– Jag ser de medel som nu avsätts till stipendier som en oerhört viktig resurs för att både stödja enskilda studenter som har intresse av hälsorelaterade frågor och för att kunna förstärka den fantastiska utveckling som Hälsoteknikalliansen startade för drygt tio år sedan, säger rektor Mikael Alexandersson, som tog emot donationen.

Bertil Allard överlämnar gåvobrev till rektor Mikael Alexandersson.

Bertil Allard, ordförande för Hälsoteknikalliansen, överlämnade ett gåvobrev med donationspengar till Högskolans rektor Mikael Alexandersson. "Hälsoteknikalliansen har spelat en stor roll för Högskolans utveckling. Idag är Hälsoinnovation ett av lärosätets profilområden, och föreningen har varit viktig för detta", berättar rektor Mikael Alexandersson.

Hälsoteknikalliansen – en ideell förening med fokus på hälsoteknik – lade bland annat grunden för Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad, vilket i sin tur lade grunden till Högskolans profilområde Hälsoinnovation. Föreningens inflytande på Högskolans verksamhet och långsiktiga utveckling har således varit mycket stort.

Första stipendierna redan 2016

Donationen, som genomfördes under högtidliga former, markerade även det definitiva avvecklandet av föreningen. Totalt överlämnades 222 738 kronor av Bertil Allard som har varit Hälsoteknikalliansens ordförande sedan starten.

– Nu när Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad är fullt ut etablerat känns det naturligt att avveckla Hälsoteknikalliansen och donera alliansens kvarvarande medel till att stimulera studenter att vidareutveckla smarta lösningar inom hälsoteknik, säger Bertil Allard.

Högskolan ska använda bidraget till att årligen utbetala 30 000 kronor i stipendier i Hälsoteknikalliansens namn till studenter vid lärosätet som utvecklar idéer inom hälsoteknikområdet. De första stipendierna delas ut redan under 2016.

Förening för hälsorelaterade utmaningar

Hälsoteknikalliansen började som ett projekt 2004 för att stimulera och bygga kunskap om hur ny teknik kan utgöra lösningar på hälsorelaterade utmaningar. Föreningen bildades formellt 2005 av företrädare för näringslivet, Landstinget Halland (numera Region Halland), Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad.

Under åren har föreningen arrangerat ett stort antal utbildningstillfällen och seminarier på temat hälsoteknik. Dessa tillfällen har, förutom att vara kunskapsutvecklande, också varit spännande och utvecklande mötesplatser mellan brukare, näringsliv och offentliga organisationer. Bland medlemmarna fanns företag, högskolor, kommuner och organisationer.

Text: JOACHIM BRINK och TOMMY SVENSSON
Bilder: JOACHIM BRINK

Stipendier för 30 000 kronor per år

Hälsoteknikalliansen lämnar ett bidrag på 222 738 kr till Högskolan i Halmstad. Bidraget ska användas som stipendium inom området hälsoteknik till studenter vid Högskolan. Högskolan ska inrätta en stipendiekommitté som utser stipendiaterna.

Högskolan ska årligen utbetala 30 000 kronor i studentstipendium i Hälsoteknikalliansens namn, med start år 2016, fram till och med 2023.

Det känns naturligt att avveckla Hälsoteknikalliansen och donera alliansens kvarvarande medel till att stimulera studenter att vidareutveckla smarta lösningar inom hälsoteknik.

Bertil Allard, ordförande för Hälsoteknikalliansen

Bertil Allard

"Det fantastiska med Högskolan i Halmstad är att verksamheten är så gränsöverskridande", säger Bertil Allard.

Bertil Allard med gåvobrev.

Donationen var på totalt 222 738 kronor och överlämnades av Bertil Allard som varit Hälsoteknikalliansens ordförande sedan starten i 2000-talets mitt.

Sidan uppdaterad 2016-02-25