Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-05-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-05-17

Excellent lärare blir ny utbildningsledare

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap får från och med den 1 juli en ny utbildningsledare, då Jenny Ståhl tar över större delen av Jonas Bäckmans uppdrag.

– Det ska bli väldigt spännande och roligt. Jag har de sista åren fokuserat mycket på utbildningskvalitet och tycker att det är en mycket viktig fråga inför framtiden, säger Jenny Ståhl, som är universitetsadjunkt i organisation och ledarskap inom företagsekonomi, samt doktorand i innovationsvetenskap.

Hon har precis erhållit titeln Excellent lärare, vilket också passar väl in i sammanhanget, liksom hennes mångåriga erfarenhet från Högskolan i Halmstad som studierektor såväl som lärare.

Viktiga och roliga frågor

– Jag har tidigare mest varit verksam operativt, men får nu också ta del av det strategiska arbetet. Vi står inför många spännande saker framöver, till exempel Common core curriculum och internationaliseringen. Det är både viktiga och roliga frågor, som blir en stor utmaning att genomföra!

Jenny Ståhls uppdrag som utbildningsledare motsvarar initialt 30 procent. Jonas Bäckman kommer att finnas kvar parallellt under hösten och även fortsatt ha ansvar för vissa delar, men i huvudsak fokusera på att slutföra sin doktorsavhandling.

Går in i rollen

– Jag tar vid där han befinner sig idag och kommer att ingå i samma forum som han har gjort. Om det blir några förändringar på sikt får vi se. Just nu är jag bara ödmjuk inför uppgiften och inställd på att lära mig den nya rollen efter hand, säger Jenny Ståhl.

INGRID EKSTRÖM

Sidan uppdaterad 2016-05-17