Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-01-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-01-07

Helena bloggar om afasi och nätanvändning

Hallå där Helena Taubner, doktorand i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, som nyligen startade en blogg om afasi* och nätanvändning.

Afasi är en språkstörning efter stroke eller annan hjärnskada. I Sverige drabbas varje år omkring 12 000 personer av afasi. Omkring en tredjedel av dem är i yrkesverksam ålder.

Berätta mer om ditt projekt!

– Mitt avhandlingsprojekt handlar om människor i yrkesverksam ålder som har drabbats av afasi och hur de använder sig av modern kommunikationsteknik. Hur beskriver personerna sig själva på sociala medier så som Facebook och Instagram? Vilken roll spelar den digitala tekniken för dem? Hur ser de på sin kommunikation på nätet före respektive efter hjärnskadan som ledde till språkproblemen? Jag genomför mitt projekt genom att intervjua personer som har drabbats av afasi och sedan studera deras kommunikation på nätet.

Vad handlar bloggen om?

– Bloggen handlar bland annat om forskning, forskningsetik på nätet och om vad afasi är. Jag kommer också att skriva om min arbetsvardag som doktorand för att inspirera fler till att börja forska.

Vem vänder sig bloggen till?

– Bloggen vänder sig dels till dem som arbetar och forskar om människor med afasi, men som inte har haft perspektiv på nätanvändandet, dels till dem som är teknikutvecklare och internetforskare men inte vet något om språkhandikapp. Den vänder sig också till allmänheten som vill lära sig mer om vad afasi är.

Vad vill du särskilt bidra med genom bloggen?

– Jag vill öka kunskapen i samhället om afasi. Jag tror att det är mycket viktigt eftersom personer som har drabbats har svårt att prata och därmed inte blir hörda i samhället.

Text och bild: HANNA OLSSON

Helena Taubner, doktorand vid forskarutbildningen för hälsa och livsstil har startat en blogg om afasi och nätanvändning.

Helena Taubner, doktorand vid forskarutbildningen för hälsa och livsstil har startat en blogg om afasi och nätanvändning

Sidan uppdaterad 2016-01-07